es it fr de en pl

Kampania reklamowa

HOMO CRACOVIENSIS - spotkaj żywą historię
Ewolucja
Key Visual opiera się na powszechnie rozpoznawanym w kulturze zachodniej modelu wizualnego przedstawienia ewolucji człowieka.
Ustawione po sobie postacie intuicyjnie są odczytywane jako umieszczone na linii czasu – od najstarszej do współczesnej. W ten sposób komunikujemy nieprzerwaną historię Krakowa sięgającą dawnych wieków, historię, która ciągle się toczy, a zatem jest w tym właśnie miejscu, czyli w Krakowie - „żywa”.


Szlaki muzealne
Key Visual zbudowany jest na odwołaniach do sześciu szlaków muzealnych, które składają się na muzealną ofertę skierowaną do turysty biznesowego/kulturowego. Każdy ze szlaków symbolizuje jedna z postaci z modelu „ewolucji” historii Krakowa – wizualni patroni kolejnych szlaków, co ułatwia ich rozróżnienie i komunikację również niezależnie od siebie. Postacie zostały dobrane z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych szlaków. Postać współczesna to mieszkaniec Krakowa bliski grupie docelowej – uosobienie „żywej historii”


Nazwa oferty
Nazwa całościowej oferty muzealnej „homo cracoviensis” bezpośrednio nawiązuje do modelu wizualnego przedstawienia ewolucji człowieka, któremu towarzyszą łacińskie nazwy kolejnych człekokształtnych. Podkreśla jednocześnie, że „człowiek krakowski” jest wyjątkowy, poprzez swą historię udokumentowaną w muzeach - wart wyróżnienia.


Hasło
Hasło uzupełniające nazwę oferty muzealnej „spotkaj żywą historię” zachęca do skorzystania z oferty muzealnej, komunikując jednocześnie jej wyjątkowość – jest osadzona w żywym, historycznym mieście, wciąż się rozwija i kształtuje. Podkreślamy w ten sposób to, co w ofercie krakowskich muzeów unikalne, czyli zbiory dotyczące historii Krakowa.

Wizualizacja - Reklama PrasowaWizualizacja - Spot Promocyjnywersja do ściągnięcia (mpg)
Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013