es it fr de en pl
Muzeum Żydowskie Galicja

Muzeum Żydowskie Galicja

ul. Dajwór 18


Godziny zwiedzania
codziennie 10.00-18.00
oprócz 25 XII i święta Jom Kippur


www.galiciajewishmuseum.org
Celem istnienia Żydowskiego Muzeum Galicja jest nie tylko upamiętnianie ofiar Holocaustu, ale również kultury żydowskiej, która istniała i nadal istnieje na terenach polskiej Galicji. Poprzez edukację Muzeum stara się zwalczać stereotypy i błędne przekonania dotyczące wspólnej polsko-żydowskiej historii, inspirując jednocześnie do rozważań na temat przyszłości.

Siedziba Muzeum znajduje na Kazimierzu - w byłej dzielnicy żydowskiej - w budynku dawnej fabryki mebli, której odnowione wnętrza nadają temu miejscu niepowtarzalny klimat. Na przestrzeni prawie 1000 m2 znajdują się cztery sale wystawiennicze, kawiarnia, księgarnia, sala edukacyjna z Centrum Zasobów Multimedialnych oraz biura. Dzięki temu w Muzeum oprócz wystaw mogą odbywać sie również koncerty, przedstawienia, wykłady, seminaria i inne wydarzenia kulturalne.

W sercu Muzeum znajduje się stała wystawa fotografii: „Traces of Memory - Śladami Pamięci". Przez 12 lat brytyjski fotograf Chris Schwarz oraz profesor Jonathan Webber (UNESCO Chair of Jewish and Interfaith Studies, University of Birmingham, UK) podróżowali po wsiach i miasteczkach południowej Polski, dokumentując istniejące do dziś pozostałości żydowskiego życia i kultury. Efektem tych podróży jest wystawa fotograficzna, która w sposób przystępny, a zarazem prowokujący i skłaniający do refleksji, porusza temat dziedzictwa żydowskiego w Polsce.

Oprócz wystawy stałej, w ciągu ostatnich lat muzeum przygotowało i gościło kilkanaście innych wystaw czasowych, m.in.: „Polska i Palestyna - dwie ziemie i dwa nieba. Żydzi krakowscy w obiektywie Ze'va Aleksandrowicza", „Bernard Aptekar: Pejzaże intelektualne i polityczne", „Miasto zapamiętane. Wspomnienia z żydowskiego Lwowa i Zagłady", „Polscy Bohaterowie: Ci, którzy ratowali Żydów", „Walka o Godność: Żydowski Ruch Oporu w Krakowie", „Listy do Sali. Życie młodej kobiety w nazistowskich obozach pracy".

Dział Edukacji i Badań Żydowskiego Muzeum Galicja prowadzi jeden z najbardziej rozległych w Polsce programów edukacyjnych o tematyce żydowskiej, który skierowany jest zarówno do gości z zagranicy, jak i grup młodzieży szkolnej z Polski. Doświadczeni pracownicy Działu Edukacji i Badań tworzą i realizują programy edukacyjne, obejmujące zwiedzanie wystaw, sesje „pytań i odpowiedzi", lekcje muzealne, warsztaty lub wykłady na tematy związane z kulturą żydowską i Holokaustem, spotkania z ocalonymi z Zagłady oraz Sprawiedliwymi Wśród Narodów Świata. W ofercie Muzeum znajdują się również przejazdy zabytkowym tramwajem po żydowskim Krakowie, wycieczki śladami żydowskich miasteczek, zwiedzanie Krakowa i Kazimierza oraz wyjazdy do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Muzeum prowadzi także działalność badawczą i wydawniczą. Oprócz katalogów wystaw, Muzeum opublikowało pierwszą dokładną mapę getta krakowskiego oraz pierwszą mapę współczesnych miejsc związanych z życiem żydowskim na Kazimierzu. Tu również powstały materiały edukacyjne skierowane specjalnie do polskich szkół - przede wszystkim unikatowy program multimedialny na DVD o historii Żydów i Holokauście przeznaczony dla polskich liceów. Zespół Muzeum przygotowuje też dodatkowe pomoce edukacyjne, między innymi plansze przedstawiające chronologię Zagłady Żydów.

Centrum Zasobów Multimedialnych, znajdujące się w Sali Edukacyjnej, zawiera wciąż rosnącą kolekcję filmów dotyczących historii Żydów i Holokaustu, której częścią są relacje zebrane przez USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education. Możliwe jest wynajęcie Sali Edukacyjnej do prywatnego użytku. Muzeum działa również jako centrum zajmujące się lokalnymi Sprawiedliwymi Wśród Narodów Świata poprzez organizowanie regularnych spotkań, tworzenie dokumentacji i wspieranie miejscowej organizacji. Ostatnio Muzeum przyczyniło się do utworzenia funduszu opieki zdrowotnej dla potrzebujących opieki medycznej Sprawiedliwych.

Żydowskie Muzeum Galicja, oferując interesujący program wydarzeń kulturalnych, proponuje również specjalne atrakcje dla zwiedzających grup: lekcje języka jidysz i hebrajskiego, koncerty, bufet z potrawami kuchni żydowskiej i polskiej, projekcje filmów, warsztaty tańca żydowskiego, konferencje, przyjęcia i promocje książek. Muzeum jest coraz bardziej znane i cenione na świecie jako lokalne centrum sztuki żydowskiej z regularnymi, otwartymi dla publiczności wydarzeniami muzycznymi i artystycznymi. Muzeum stało się również forum dialogu między-religijnego i międzykulturowego. Co miesiąc muzeum publikuje newsletter zawierający informację o bieżących działaniach muzeum, wystawach i nadchodzących wydarzeniach. 

Muzeum cieszy się rosnącą popularnością i renomą na całym świecie i współpracuje z ogromną liczbą instytucji i organizacji: Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, Centrum Żydowskim w Oświęcimiu, Europejskim Dniem Kultury Żydowskiej, Światowym Dniem dla Darfuru, Instytutem Studiów Polsko-Żydowskich w Wielkiej Brytanii, Festiwalem Kultury Żydowskiej w Krakowie, Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, Holocaust Centre and Aegis Trust w Wielkiej Brytanii, USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education w Kalifornii i United States Holocaust Memorial Museum.

Żydowskie Muzeum Galicja ściśle współpracuje z Ambasadą Izraela oraz Ambasadą i Konsulatem Stanów Zjednoczonych. Wszystkie te instytucje zapewniają wsparcie dla licznych projektów realizowanych przez Muzeum. Żydowskie Muzeum Galicja jest również preferowanym miejscem krakowskich ceremonii nadawania medali Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, organizowanych przez Ambasadę Izraela. Muzeum zostało wybrane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako jedna z instytucji koordynujących polsko- izraelską wymianę młodzieży na terenie Polski.

Ponadto Muzeum Żydowskie Galicja zostało ustanowione przez Instytut Adama Mickiewicza instytucją odpowiedzialną za promocję polskiej kultury za granicą - jako jednostka zajmująca się prezentacją kultury Żydów polskich podczas Roku Polskiego w Wielkiej Brytanii w latach 2009-2010.

Wróć
 

Aktualnosci

Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013