es it fr de en pl
Pałac Biskupa Erazma Ciołka

Pałac Biskupa Erazma Ciołka

Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie

Pałac Biskupa Erazma Ciołka
ul. Kanonicza 17

Godziny zwiedzania
wtorek - sobota: 10.00-18.00
niedziela: 10.00-16.00
poniedziałek: nieczynne
W niedziele bezpłatny wstęp na stałe ekspozycje MNK.

www.muzeum.krakow.pl
Galeria „Sztuka Dawnej Polski. XII-XVIII wiek" przedstawia dzieła polskiej sztuki średniowiecznej i nowożytnej, pochodzące ze zbioru gromadzonego od XIX wieku, które prezentowane są w zabytkowych wnętrzach Pałacu Biskupa Erazma Ciołka. Najważniejszą częścią wystawy są obrazy i rzeźby gotyckie, od XIV do początku XVI wieku, wśród nich Osiołek Palmowy z Szydłowca (po 1500), czy fascynująca rzeźba Madonny z Krużlowej (ok. 1410), jak również najstarsze polskie epitafium obrazowe upamiętniające rycerza Wierzbiętę z Branic. Na ekspozycji można podziwiać zachowane fragmenty największych w ówczesnej Polsce nastaw ołtarzowych z krakowskich kościołów z lat 60. XV stulecia. Jedną z sal Galerii poświęcono twórczości słynnego rzeźbiarza Wita Stwosza i dziełom, które powstały pod wpływem jego osobowości artystycznej. Unikatowy charakter mają malowane, drewniane stropy z nieistniejącego kościoła w Kozach k. Bielska- Białej. Okres renesansu reprezentowany jest zarówno przez północną (Hans Dürer, brat Albrechta), jak i włoską odmianę tego stylu (Giovanni Maria Padovano). Atrakcyjną częścią ekspozycji sztuki barokowej jest sala poświęcona staropolskim zwyczajom pogrzebowym - można tu obejrzeć m.in. portrety trumienne, które są wyjątkowo interesującym dokumentem epoki. Ekspozycję zamyka pokaźny zbiór dawnego polskiego malarstwa portretowego.

 

Galeria „Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej" prezentuje nieznaną dotąd szerzej kolekcję ikon, która jest jednym z najstarszych i najcenniejszych zbiorów malarstwa cerkiewnego w Europie Środkowej. Znajdują się tu przede wszystkim dzieła pochodzące z południowo - wschodnich rubieży dawnej Rzeczypospolitej. Najważniejszą część zbioru stanowią bezcenne ikony piętnasto- i szesnastowieczne z rejonu Karpat, określane także jako zachodnioruskie. Na wystawie można również oglądać ikony z okresu nowożytnego, z XVII i XVIII wieku, w których widoczne jest oddziaływanie wzorów renesansowej i barokowej sztuki zachodnioeuropejskiej, nasilone zwłaszcza po przyjęciu przez cerkiew prawosławną w Polsce unii z Rzymem w roku 1596. Na wystawie znalazły się też ikony, które powstały na Bałkanach oraz na obszarze dzisiejszej Grecji; niektóre pochodzą nawet ze świętej góry Athos. Ciekawym elementem ekspozycji jest część ikonostasu z Lipowca na Kijowszczyźnie. Jego piękna, rzeźbiona struktura, dopełniona licznymi przykładami snycerstwa cerkiewnego, nadaje salom wystawowym charakter prawdziwego wnętrza cerkiewnego. Dopełnieniem ekspozycji są przedmioty związane z liturgią wschodnią.

Wróć
 
Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013