es it fr de en pl
Pałac Biskupa Erazma Ciołka

Pałac Biskupa Erazma Ciołka

Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie

ul. Kanonicza 17
31 - 002 Kraków


Godziny zwiedzania:
poniedziałek - nieczynne
wtorek- sobota 10.00-18.00*
niedziela 10.00-16.00*

* Kasa jest zamykana na pół godziny przed zamknięciem Oddziału.www.muzeum.krakow.pl
dyrekcja@muzeum.krakow.pl
Gotycko-renesansowy pałac (1501 – 1503)  biskupa płockiego, wybitnego dyplomaty, humanisty i mecenasa sztuki jest jednym z najświetniejszych zabytków architektury rezydencjonalnej w Krakowie. Jego twórcami na początku XVI w. byli architekci i kamieniarze zatrudnieni wówczas m.in. do prac na Wawelu. Od 1999 r. pałac poddany został renowacji i przekazany Muzeum Narodowemu w Krakowie.

W Pałacu Biskupa Erazma Ciołka można oglądać dwie dopełniające się wzajemnie kolekcje, które wspólnie tworzą obraz sztuki Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Wystawa  „Sztuka Dawnej Polski.  XII-XVIII wiek.” przedstawia znakomite dzieła sztuki średniowiecza, renesansu i baroku. Najcenniejszą jej częścią są obrazy i rzeźby gotyckie, od XIV do pocz. XVI w., wśród nich rzeźba Madonny z Krużlowej (ok. 1410 r.), jak również najstarsze polskie epitafium upamiętniające rycerza Wierzbiętę z Branic. Można tu podziwiać zachowane fragmenty największych w ówczesnej Polsce tryptyków ołtarzowych z krakowskich kościołów z lat 60. XV w.

„Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczpospolitej” to m.in. kolekcja ikon, która jest jednym z najstarszych i najcenniejszych zbiorów malarstwa cerkiewnego w Europie Środkowej. Znajdują się tu przede wszystkim dzieła pochodzące z południowo-wschodnich rubieży dawnej Rzeczypospolitej. Najważniejszą częścią zbioru są bezcenne ikony piętnasto - i szesnastowieczne z rejonu Karpat, określane także jako zachodnioruskie.

Wystawa „Kraków na wyciągnięcie ręki. Rzeźba architektoniczna w oryginałach kamiennych i zabytkowych odlewach gipsowych.” Na prezentację tej kolekcji Muzeum Narodowe w Krakowie wykorzystało bardzo efektowne pomieszczenia piwniczne Pałacu Biskupa Erazma Ciołka. Trzon wystawy stanowią zabytki związane z Krakowem i jego najcenniejszymi budowlami, przede wszystkim z katedrą oraz z kościołem Mariackim. Obok zabytków związanych z Krakowem pokazane zostaną także współtworzące kolekcję elementy architektoniczne z innych stron Polski. Unikatową grupą eksponatów będą także odlewy fragmentów dzwonów (inskrypcje i plakiety figuralne) z ponad trzydziestu kościołów polskich. I w tym wypadku oryginały są z zasady niedostępne, często już nie istnieją.
Wróć
 
Dla Zwiedzających Oferta Spotkań
Wszystkie galerie z muzeum
«
»
Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013