es it fr de en pl
Apteka pod Orłem

Apteka pod Orłem

Oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Apteka Pod Orłem
pl. Bohaterów Getta 18

Godziny zwiedzania
IV-X:
poniedziałek: 10.00-14.00 (wstęp wolny)
wtorek-niedziela: 9.30-17.00

XI-III:
poniedziałek: 10.00-14.00
wtorek, środa, czwartek, sobota, niedziela: 9.00-16.00
piątek: 10.00-17.00

Nieczynne: w każdy pierwszy wtorek miesiąca

www.mhk.pl
Od lipca 2004 r. w muzeum czynna jest wystawa stała „Apteka w getcie krakowskim". Nowa ekspozycja została zrealizowana według scenariusza opracowanego przez zespół Muzeum Historycznego m. Krakowa i aranżacji plastycznej autorstwa Pawła Góreckiego, a sfinansowana w całości dzięki hojnemu wsparciu Romana Polańskiego, który przeznaczył na ten cel nagrodę przyznaną mu przez Fundację Kultury Polskiej.

W tym historycznym miejscu w sposób szczególny zachowuje się pamięć o Tadeuszu Pankiewiczu, właścicielu dawnej apteki Pod Orłem, który pracował w niej przez cały okres istnienia getta (1941-1943) i wielokrotnie niósł pomoc bliźnim w obliczu ostatecznego zagrożenia. Wy stawa została poświęcona w znacznej mierze zagładzie Żydów w Krakowie w latach 1939-1945. Zostały w niej wykorzystane eksponaty muzealne, archiwalne dokumenty, fotografie i filmy. Jest to miejsce głębokich przeżyć i zadumy nad losem tysięcy niewinnie zgładzonych żydowskich obywateli Krakowa, a także ważny etap edukacji historycznej młodego pokolenia i nasze przesłanie przekazywane przyszłym generacjom.

Wróć
 
Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013