es it fr de en pl
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie

Budynek Główny – Ratusz

Budynek Główny - Ratusz
pl. Wolnica 1
31-060 Kraków

Budynek „Esterka"
ul. Krakowska 46
31-066 Kraków


Godziny zwiedzania:
poniedziałek - nieczynne
wtorek - 11.00 - 19.00
środa - 11.00 - 19.00
czwartek - 11.00 - 21.00
piątek - 11.00 - 19.00
sobota - 11.00 - 19.00
niedziela - 11.00 - 15.00


www.etnomuzeum.eu
sekretariat@etnomuzeum.eu
Muzeum mieści się w budynku dawnego ratusza miasta Kazimierza, wzniesionego w XV w. w stylu gotyckim, a w następnych wiekach rozbudowanego w stylu renesansowym. W ratuszu prezentowana jest wystawa polskiej kultury ludowej, a w drugim budynku (tzw. Esterce) - w pięknie sklepionych XVI-wiecznych piwnicach - urządzane są wystawy czasowe. Muzeum powstało w 1911 r. z inicjatywy Seweryna Udzieli - nauczyciela, etnografaamatora i kolekcjonera, który pragnął ocalić pamięć o zanikającej kulturze ludowej.

Zbiory, których zalążkiem była kolekcja Seweryna Udzieli, liczą obecnie ok. 80 tys. eksponatów, z których znaczna część pochodzi z końca XIX i początku XX w. Dominują kolekcje polskie, znaczące są jednak również zbiory z krajów europejskich, głównie słowiańskich, a także pozaeuropejskie, z których wiele ofiarowanych zostało przez polskich podróżników i badaczy.

Oprócz wyjątkowych zbiorów etnograficznych i biblioteki specjalistycznej, w której znajdują się również dzieła unikatowe, Muzeum posiada bogate archiwum z wieloma tysiącami fotografii, klisz szklanych, rękopisów i rysunków. Gromadzenie ich zapoczątkował już w latach 80. XIX w. Seweryn Udziela, założyciel Muzeum. Są tu oryginały dokumentów historycznych, jak np. testamenty chłopskie, księgi gromadzkie, zapisy transakcji kupnasprzedaży. Duża część to utrwalony folklor słowny i muzyczny z terenów przedwojennej Rzeczypospolitej. Archiwalia to także zapisy dotyczące wszelkich dziedzin kultury ludowej - zwyczajów, obrzędów, stroju, rzemiosła, budownictwa, itp. Znaczącą ich część stanowią rysunki, akwarele i gwasze.

Od początku istnienia Muzeum gromadziło fotografię, jako doskonałe źródło etnograficzne. Wśród dawnych zdjęć znajdują się fotografie pochodzące z pierwszych dziesięcioleci istnienia tej dziedziny sztuki, wykonane w najstarszych profesjonalnych zakładach fotograficznych, istniejących na ziemiach polskich w 2. poł. XIX w.

Wróć
 

Aktualnosci

Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013