es it fr de en pl
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie

Budynek Główny – Ratusz

Budynek Główny - Ratusz
pl. Wolnica 1
31-060 Kraków

Budynek „Esterka"
ul. Krakowska 46
31-066 Kraków


Godziny zwiedzania:
poniedziałek - nieczynne
wtorek - 11.00 - 19.00
środa - 11.00 - 19.00
czwartek - 11.00 - 21.00
piątek - 11.00 - 19.00
sobota - 11.00 - 19.00
niedziela - 11.00 - 15.00


www.etnomuzeum.eu
sekretariat@etnomuzeum.eu
Muzeum mieści się w budynku dawnego ratusza miasta Kazimierza, wzniesionego w XV w. w stylu gotyckim, w następnych wiekach rozbudowanego w stylu renesansowym. W ratuszu prezentowana jest wystawa polskiej kultury ludowej, a w drugim budynku, tzw. Esterce, w pięknie sklepionych XVI-wiecznych piwnicach urządzane są wystawy czasowe. Muzeum powstało w 1911 r. z inicjatywy Seweryna Udzieli - nauczyciela, etnografaamatora i kolekcjonera, który pragnął ocalić pamięć zanikającej kultury ludowej.

Zbiory, których zalążkiem była kolekcja Seweryna Udzieli, liczą obecnie ok. 80 tys. eksponatów, z których znaczna część pochodzi z końca XIX i początku XX w. Dominują wśród nich kolekcje polskie, ale znaczące są również zbiory z krajów europejskich, głównie słowiańskich, a także pozaeuropejskie, z których wiele ofiarowanych zostało przez polskich podróżników i badaczy. Muzeum posiada również bogate archiwum z wieloma tysiącami fotografii, klisz szklanych, rękopisów i rysunków oraz bibliotekę specjalistyczną, w której wśród ponad 30 tys. woluminów znajdują się również dzieła unikatowe.

Muzeum Etnograficzne dzięki swoim siedzibom, ratuszowi i kamienicy „Esterka", znajdującym się na terenie dawnego rynku miasta Kazimierza, związane jest z tradycjami tej dzielnicy - w przeszłości w znacznej części zamieszkałej przez ludność żydowską. Według legendy, w kamienicy nazywanej „Esterka" mieszkała niegdyś miłośnica króla Kazimierza Wielkiego, Żydówka Esterka. Natomiast w ratuszu w okresie Rzeczypospolitej Krakowskiej mieściła się szkoła ludowa utrzymywana przez gminę żydowską, otwarta w 1830 r., a w 1837 r. przekształcona w szkołę przemysłowo-handlową, osobną dla chłopców i dla dziewcząt.

Na wschodniej ścianie ratusza znajduje się płaskorzeźba upamiętniająca „Przyjęcie Żydów do Polski w średniowieczu", wykonana w 1907 r. przez rzeźbiarza i malarza Henryka (Herschela) Hochmana (1881-1943). Odnaleziona w warszawskim Muzeum Narodowym płaskorzeźba, została wmurowana w 1996 r. przez władze miasta Krakowa w miejsce podobnej (wykonanej przez tegoż artystę, a ufundowanej w 1910 r. przez Krakowską Gminę Żydowską) lecz zniszczonej w okresie II wojny światowej przez Niemców.

Warto też wstąpić do Muzeum prezentującego na wystawie stałej kulturę wsi polskiej, w której Żydzi byli obecni jako karczmarze, sklepikarze, wędrowni handlarze czy rzemieślnicy, pośrednicy między wsią a światem zewnętrznym, dostarczający jej nie tylko niezbędnych towarów, ale także wieści i nowin z daleka.

Wróć
 

Aktualnosci

Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013