es it fr de en pl
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie

Budynek Główny – Ratusz

Budynek Główny - Ratusz
pl. Wolnica 1
31-060 Kraków

Budynek „Esterka"
ul. Krakowska 46
31-066 Kraków


Godziny zwiedzania:
poniedziałek - nieczynne
wtorek - 11.00 - 19.00
środa - 11.00 - 19.00
czwartek - 11.00 - 21.00
piątek - 11.00 - 19.00
sobota - 11.00 - 19.00
niedziela - 11.00 - 15.00


www.etnomuzeum.eu
sekretariat@etnomuzeum.eu
Muzeum powstałe w 1911 r. z inicjatywy Seweryna Udzieli - nauczyciela, etnografa-amatora i kolekcjonera - mieści się w budynku dawnego ratusza miasta Kazimierza, wzniesionego w XV w. w stylu gotyckim, a w następnych wiekach rozbudowanego w stylu renesansowym. W ratuszu prezentowana jest wystawa polskiej kultury ludowej, podczas gdy w drugim budynku (tzw. Esterce) - w pięknie sklepionych XVI-wiecznych piwnicach - urządzane są wystawy czasowe. Zbiory liczą ok. 80 tysięcy eksponatów, z których znaczna część pochodzi z końca XIX i początku XX w. Dominują wśród nich kolekcje polskie, ale znaczące są również zbiory z krajów europejskich, głównie słowiańskich, a także pozaeuropejskie.

Stała ekspozycja Muzeum zatytułowana „Polska kultura ludowa" prezentuje życie chłopów - mieszkańców polskich wsi - od końca XIX do drugiej połowy XX w.

W urządzonych na parterze izbach mieszkalnych - krakowskiej i podhalańskiej - obok ogromnych pieców i drewnianych mebli - malowanych z rejonu krakowskiego i rzeźbionych z Podhala - można zobaczyć okazy sztuki ludowej, której wielki zbiór (obrazy, rzeźby, wycinanki, malowanki) prezentowany jest na drugim piętrze. Można tu również wejść do wnętrza prawdziwych warsztatów wiejskich - folusza i olejarni, a także zasiąść w ławce w izbie szkolnej. Bogata kolekcja odświętnych strojów ludowych ze wszystkich regionów Polski tworzy barwną galerię na pierwszym piętrze, gdzie prezentowane są również instrumenty ludowe - od maleńkich złóbcoków po wielką trombitę. Są tu także towarzyszące świętom Bożego Narodzenia światy z opłatków, słomiane gwiazdy i pająki, podłaźniczki, szopki wiejskie i krakowskie, wielkanocne pisanki, palmy, wreszcie przedmioty związane z codziennym życiem wsi.

Wróć
 

Aktualnosci

Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013