es it fr de en pl
Muzeum Geologiczne

Muzeum Geologiczne

Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej

al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków


Godziny zwiedzania:
cały tydzień 7:00 – 22:00


www.geol.agh.edu.pl/muzeum
muzeum@geol.agh.edu.pl
Muzeum Geologiczne Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie powstało w 1969 r., jednak gromadzenie i kompletowanie kolekcji geologicznych rozpoczęto tu już w 1919 r. wraz z powołaniem do życia Akademii Górniczej i utworzeniem w 1920 r. Zakładu Geologii Ogólnej i Paleontologii. To jedna z największych ekspozycji geologicznych w Polsce - ponad 200 gablot i kilka tysięcy eksponatów. W korytarzach i krużgankach na trzech kondygnacjach gmachu głównego AGH znajduje się 10 stałych wystaw, m.in.: „ Zjawiska krasowe", „Geologia i bogactwa naturalne regionu krakowskiego", „Surowce mineralne Polski", „Geologia złóż", „Paleontologia". W zbiorach Muzeum znajduje się wiele okazów zebranych jeszcze w I poł. XX w. przez prof. Walerego Goetla i dra Eugeniusza Panowa.

Zdecydowanie największym zainteresowaniem zwiedzających cieszy się wystawa „Paleontologia" (istniejąca od 40 lat)  oraz nowe gabloty, umieszczone w krużgankach, które wraz z salonami wystawowymi tworzą dużą ekspozycję minerałów i skamieniałości - liczącą ponad 900 okazów. W centrum, pomiędzy gablotami ustawiona jest naturalnej wielkości rekonstrukcja tarbozaura. Można zobaczyć również odlew gipsowy szkieletu kostnego ichtiozaura oraz szkielety koniowatych, mamutów i człowieka

Wystawa ukazująca urodę okazów geologicznych, dzięki swemu zróżnicowaniu kolorystycznemu i tematycznemu, szybko stałą się przedmiotem podziwu gości odwiedzających Akademię.

Wróć
 
Dla Zwiedzających Oferta Spotkań
Wszystkie galerie z muzeum

Aktualnosci

Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013