es it fr de en pl
Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

ul. Kanonicza 19 – 21
31-002 Kraków


Godziny zwiedzania:
poniedziałek - nieczynne
wtorek – piątek 10.00 – 16.00
sobota, niedziela 10.00 – 15.00


www.muzeumkra.diecezja.pl
muzeumkra@diecezja.pl
Muzeum zostało powołane do życia w 1906 r., przez kard. Jana Puzynę. Jego siedzibą miały być dwa domy na Wzgórzu Wawelskim (nr 3 i 4). Rozpoczęto gruntowny ich remont i przygotowania do otwarcia placówki. Jednak wydarzenia historyczne nie sprzyjały jej działalności - dwie wojny światowe i okres komunizmu nie pozwoliły na jej otwarcie przez bez mała następne 50 lat. Kolejną próbę otwarcia Muzeum podjął kard. Karol Wojtyła przeznaczając na ten cel pomieszczenia w dawnym klasztorze oo. Augustianów w Krakowie. Niestety i ona się nie powiodła.

W obecnej siedzibie przy ul. Kanoniczej 19 i 21 (w obu budynkach w l. 1951-1967 mieszkał profesor, następnie bp i kard. Karol Wojtyła). W 1992 r. kard. Franciszek Macharski mianował  dyrektorem muzeum ks. dra Andrzeja Józefa Nowobilskiego. Muzeum Archidiecezjalne rozpoczęło działalność 5 V 1994 r.

Muzeum prezentuje sztukę sakralną od XIII do XX w.; malarstwo  rzeźbę, tkaniny i rzemiosło artystyczne. Nie sposób wymienić wszystkich jego skarbów, ale warto wspomnieć o obrazie z XIII w. malowanym na desce, przedstawiającym św. Katarzynę i Agnieszkę. Pochodzi on z kościoła w Dębnie i jest najstarszym obrazem tablicowym w Polsce. Znajdujące się w muzealnych zbiorach przedmioty kultu, ołtarze, paramenty liturgiczne, obrazy - niekiedy najwyższej klasy - dokumentują tysiącletnie dzieje biskupstwa krakowskiego. Muzeum posiada także cenną kolekcję „Darów Papieskich" (400 eksponatów), są to obiekty, które papież Jan Paweł II otrzymywał podczas swojego pontyfikatu i przekazywał je do Muzeum. Ponadto placówka organizuje w ciągu roku kilkanaście wystaw wybitnych postaci środowiska artystycznego Polski i artystów z zagranicy.

Cele i zadania jakie stawia sobie Muzeum Archidiecezjalne, to prezentacja sztuki sakralnej i promocja artystów współczesnych, którzy zajmują się tworzeniem nowych dzieł inspirowanych kulturą chrześcijańską. Oprócz tego prowadzi działalność edukacyjną dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.
Wróć
 
Dla Zwiedzających
Wszystkie galerie z muzeum
Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013