es it fr de en pl
Podziemia Rynku

Podziemia Rynku

Oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Rynek Główny 1
31-042 Kraków

 

Godziny zwiedzania:

sezon zimowy listopad – marzec

sezon letni kwiecień – październik

poniedziałek

10.00–20.00

10.00–20.00

wtorek

10.00-16.00 wstęp wolny

nieczynne w pierwszy
wtorek miesiąca

10.00-16.00 wstęp wolny

nieczynne w pierwszy
wtorek miesiąca

środa

10.00-20.00

10.00-22.00

czwartek

10.00-20.00

10.00-22.00

piątek

10.00-20.00

10.00-22.00

sobota

10.00-20.00

10.00-22.00

niedziela

10.00-20.00

10.00-22.00


Wstęp bezpłatny we wtorki. Grupy zorganizowane opłacają koszty usługi przewodnickiej.

Wystawa nieczynna w pierwszy wtorek każdego miesiąca.

 

Ostatnie wejście na wystawę dla grup zorganizowanych następuje na 90 minut przed jej zamknięciem, a dla osób indywidualnych 75 minut przed jej zamknięciem.

 

www.podziemiarynku.com
info@mhk.pl

Muzeum podziemne pod nawierzchnią Rynku Głównego ma formułę rezerwatu archeologiczno - architektonicznego. Jest to unikatowy kompleks o pow. 3 300 m2 prezentujący ślady przedlokacyjnego osadnictwa i relikty średniowiecznej zabudowy Rynku poprzez różnego rodzaju zabytki archeologiczne i architektoniczne: m.in.: fragmenty budynków, cmentarzysko, fragmenty osady, bruki czy wodociąg. Ta część ekspozycji zapoznaje zwiedzających z różnorodnymi funkcjami, jakie spełniała kiedyś przestrzeń rynkowa. To jedno z największych stanowisk archeologicznych w Polsce jest żyjącym ośrodkiem poznania wiedzy historycznej, archeologicznej, konserwatorskiej, wiedzy o nowoczesnych technikach badawczych i sposobach prezentacji dawnego dziedzictwa kulturowego

Stała ekspozycja „Handel i życie codzienne na Rynku krakowskim (XIII - XVIII w.)" ukazuje różne aspekty miejskiego życia. Prezentowane tu ruchome zabytki kultury materialnej, pozyskane z prac wykopaliskowych na terenie całego Rynku (np. obiekty historycznego rzemiosła z okresu XI - XVIII w.) wzbogacone realistycznymi rekonstrukcjami umożliwiają zwiedzającym przenieść się w atmosferę i klimat Krakowa okresu średniowiecza i czasów nowożytnych. Odkryte w krzyżu Kramów Bogatych kamienne relikty najstarszych handlowych budowli lokacyjnego Krakowa, przebiegające obok średniowieczne bruki oraz wznoszące się nad nimi mury młodszych Kramów Bogatych, tworzą malowniczy i monumentalny obraz przestrzennego zagospodarowania największego w Europie placu handlowego - krakowskiego Rynku.

Surowa architektura pięciu sklepionych piwnic Sukiennic (w ciągu wschodnim) jest miejscem ekspozycji „Forum Polonorum - Rynek krakowski w dziejach narodu polskiego". W tych odseparowanych od pozostałych części Muzeum pomieszczeniach zwiedzający poznają wydarzenia związane z Rynkiem, które miały kapitalne znaczenie dla dziejów narodu polskiego i Europy. Ta część wystawy nazwana „kapsułami czasu", stwarza iluzję przeniesienia się w inną przestrzeń czasową , dzięki prezentowanym tu fabularyzowanym filmom, wzbogaconym o program ekspozycyjny, który nawiązuje do prezentowanej tematyki. „Kapsuły czasu" przybliżają widzom ingresy i triumfy, hołdy, tradycje i obyczaje krakowskie, prawo magdeburskie, również wydarzenia patriotyczne, związane z dziejami narodu polskiego (m.in. przysięgę Tadeusza Kościuszki na Rynku i Powstanie Kościuszkowskie, wielkie manifestacje patriotyczne, odzyskanie niepodległości w 1918 r.

Podstawową funkcją trasy turystycznej„ Śladem europejskiej tożsamości Krakowa - Szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego" jest pełnienie roli przestrzeni edukacyjnej. Poprzez lekcje, warsztaty, prelekcje, gry tematyczne i inne tego typu działania, odwiedzający trasę w podziemiach Rynku Głównego w Krakowie będą mogli zgłębić wiedzę na temat tego unikatowego i niezwykłego miejsca.
Wróć
 
Dla Zwiedzających
Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013