es it fr de en pl
Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

Wieliczka, ul. Zamkowa 8

Godziny zwiedzania
Ekspozycja podziemna (III poziom kopalni soli) zwiedzana w ramach jednego biletu wraz z trasą turystyczną: XI-III: 8.00-17.00, IV-X: 7.30-19.30
Nieczynne: 1 I, Niedziela Wielkanocna, 1 XI, 24, 25 i 31 XII

Zamek Żupny przy ul. Zamkowej 8:
IX-IV codziennie z wyjątkiem poniedziałku i niedzieli: 9.00-15.00; V-VIII codziennie z wyjątkiem poniedziałku: 9.00-20.00
Nieczynne: 1 I, Niedziela Wielkanocna, Boże Ciało, 1 i 11 XI, 24, 25, 26 i 31 XIII;
sobota: wstęp wolny

www.muzeum.wieliczka.pl
Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka jest jednym z największych muzeów górniczych Europy. Założone w 1951 r., posiada dwie ekspozycje stałe: podziemną na III poziomie zabytkowej kopalni soli w Wieliczce - zlokalizowaną w 17. oryginalnych komorach (XIX i XX w.), w obiekcie wpisanym w 1978 r. na pierwszą Listę UNESCO, a także ekspozycję w średniowiecznym Zamku Żupnym, siedzibie zarządu solnego przedsiębiorstwa od końca XIII w. do 1945 r., jedynym takim obiekcie w Polsce z basztą gotycką (XIV w.) i najstarszym szybem górniczym (połowa XIII w.).

 

W ekspozycji podziemnej Muzeum znajduje się unikatowa w świecie kolekcja kieratów (konnych maszyn wyciągowych) prezentująca 3 różne typy: polski (XVII w.), saski (XVIII w.) i węgierski (XVIII w.). Szczególnie cenny w tej kolekcji jest kierat polski - jedyna tego typu zachowana do naszych czasów, najstarsza i największa ze wszystkich maszyn, które znajdują się w wielickiej kopalni. Tu również pokazywany jest róg Bractwa Kopaczy (1534 r.) - symbol bogactwa kopalni, zaliczany do najcenniejszych zabytków w zbiorach wielickiego Muzeum i sztuki wczesnorenesansowej w Polsce. Wykonany został z rogu tura oprawionego w srebro, prawdopodobnie przez Andrzeja Dürera.

 

W Zamku Żupnym podziwiać można największą w Polsce kolekcję solniczek - najstarsza, barokowa, wykonana ze srebra, pochodzi z XVII w. z Augsburga. Do najciekawszych należą porcelanowe solniczki z figurami Afrykanek dźwigających kosze (1741 r.), powstałe w Miśni - najstarszej europejskiej manufakturze.

Wróć
 

Aktualnosci

Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013