es it fr de en pl
Ulica Pomorska

Ulica Pomorska

Oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

ul. Pomorska 2
30-039 Kraków


Godziny zwiedzania :

sezon zimowy listopad – marzec

sezon letni kwiecień – październik

poniedziałek

nieczynne

nieczynne

wtorek

9.00–16.00 wstęp wolny

10.00–17.30 wstęp wolny

środa

9.00–16.00

10.00–17.30

czwartek

12.00–19.00

10.00–17.30

piątek

9.00-16.00

10.00–17.30

sobota

10.00-17.00

10.00–17.30

niedziela

10.00-17.00

10.00–17.30www.mhk.pl
pomorska@mhk.pl
Oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa mieści się w Domu Śląskim, zbudowanym w latach 30. XX w., z przeznaczeniem na dom wycieczkowy i akademik dla studentów ze Śląska. W czasie II wojny światowej mieścił się tutaj areszt hitlerowskiej policji politycznej Gestapo. Budynek Domu Śląskiego był przez cały okres okupacji miejscem kaźni i męczeństwa tysięcy Polaków i osób innych narodowości. W pomieszczeniach I i II piętra odbywały się przesłuchania osób przywożonych najczęściej z więzienia przy ul. Montelupich. W części piwnic, zamienionych na cele, przetrzymywano aresztowanych. Funkcjonariusze Gestapo poddawali więźniów brutalnym torturom, które niejednokrotnie prowadziły do kalectwa lub śmierci. Na ścianach trzech pomieszczeń wykorzystywanych jako cele zachowały się autentyczne inskrypcje z l. 1943 - 1945 (łącznie ok. 600 napisów) pozostawione przez osoby zatrzymane i tu przesłuchiwane.

Podstawowym zadaniem Oddziału jest opieka nad historycznym miejscem kaźni wielu tysięcy Polaków - celami byłego aresztu Gestapo w Krakowie. Na stałej wystawie „Krakowianie wobec terroru 1939-1945-1956" prezentowane są najważniejsze historii Krakowa okresu 1939 - 1956.

Muzeum przygotowało nową trasę turystyczną, tzw. „trasę pamięci". Obejmuje ona trzy muzealne oddziały: Fabrykę Emalia Oskara Schindlera, Aptekę pod Orłem i Ulicę Pomorską. Myślą przewodnią trasy jest ukazanie tragicznej wojennej historii krakowian.
Wróć
 
Dla Zwiedzających
Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013