es it fr de en pl
Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa „Nila”

Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa „Nila”

ul. Wita Stwosza 12
31-511 Kraków

Godziny zwiedzania:
W okresie do wykonania wystawy stałej Muzeum Armii Krajowej jest czynne od wtorku do piątku w godzinach 10.00 - 17.00

www.muzeum-ak.pl
biuro@muzeum-ak.pl
Jedyne na świecie Muzeum Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego powstało w 2000 r. Otwarcie zostało poprzedzone dziesięcioletnim trudem gromadzenia historycznych pamiątek przez kombatantów ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i od 1992 r. eksponowania ich w obecnej siedzibie Muzeum AK - budynku, który w 1911 r. został wzniesiony dla stanowiska dowodzenia austro-węgierskiej Twierdzy Kraków. Stanowi on, wraz z sąsiednimi obiektami i łączącymi je podziemnymi korytarzami, unikatowy zespół zabytków architektury militarnej. Zbiory Muzeum AK liczą ponad 7000 muzealiów i 12000 archiwaliów.

Misją Muzeum Armii Krajowej jest przedstawienie całościowego obrazu polskiego podziemia wraz z jego duchową genezą, obejmującą Polskę międzywojenną oraz kształtem jego dziedzictwa patriotycznego we współczesnej Polsce poprzez opracowywanie, zabezpieczanie i eksponowanie pamiątek historycznych oraz działalność wydawniczą.

 

Do najcenniejszych eksponatów Muzeum należy mundur gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, Naczelnego Wodza, przekazany w 2003 r. przez jego syna, Adama, Kolekcja Bieżanowska zawierająca ok. 60 sztuk broni palnej kompanii „Łan", batalionu „Skała" 12 pp. AK, Kolekcja Kanadyjska dra Stanisława Wcisły zawierająca ok. 260 sztuk historycznej i współczesnej broni strzeleckiej, Sztandar bojowy Inspektoratu AK Rzeszów, pakiet legalizacyjny służący Armii Krajowej do wyrabiania fałszywych dokumentów, Dziennik bojowy Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjra Henryka Dobrzańskiego „Hubala". Muzeum posiada również zbiór dzieł sztuki znanych i cenionych twórców polskich, m.in.: Tadeusza Kantora, Bronisława Chromego, Jana Chrząszcza, Wiesława Śniadeckiego, Tamary Jaworskiej - tematycznie związane z Armią Krajową.

Wróć
 
Dla Zwiedzających
Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013