es it fr de en pl
Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych PAN

Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych PAN

ul. Senacka  1 – 3
31-002 Kraków

Godziny zwiedzania:
(wejście z bramy przy ul. Senackiej 3)

czwartek, piątek 10.00 – 15.00
sobota 10.00 – 14.00
w pozostałe dni  po telefonicznym uzgodnieniu terminu: tel. (48 12) 422 19 10
w ostatnią sobotę miesiąca – wstęp wolny

www.ing.pan.pl
ndmichal@cyf-kr.edu.pl
Muzeum Geologiczne ING PAN posiada zbiory geologiczne gromadzone od 1865 r., początkowo przez Komisję Fizjograficzną utworzoną przy Towarzystwie Naukowym Krakowskim, następnie przez Dział Geologiczny Akademii Umiejętności a od 1921 r. przez Muzeum Przyrodnicze PAU. Po utworzeniu Polskiej Akademii Nauk w 1954 r. geologiczna część zbiorów znalazła się w Pracowni Geologiczno - Stratygraficznej, z której wywodzą się dzisiejszy Ośrodek Badawczy i Muzeum.

Obecnie Muzeum nadal gromadzi zbiory obejmujące kilka działów geologii, a mianowicie: zbiory paleontologiczne (w tym paleobotaniczne), mineralogiczne( zawierają m.in. zbiory Antoniego Wagi i Ignacego Domeyki z Ameryki Południowej - XIX w.) i litologiczne (m.in. największy w Polsce zbiór meteorytów liczący 333 okazy), które są udostępniane do badań i celów popularyzacyjnych.

Stała ekspozycja zatytułowana „Budowa geologiczna obszaru krakowskiego" ma charakter popularnonaukowy, przygotowano ją dla zwiedzających o różnym stopniu znajomości zagadnień geologicznych. Goście znajdą tu zarówno ogólne informacje o geologii obszaru krakowskiego, jak i szczegółowe, które dotyczą najważniejszych występujących w nim skał i sposobie ich powstawania, skamieniałości, zagadnień tektonicznych, rzeźby, krasu oraz dziejów poznania budowy geologicznej obszaru krakowskiego. W części paleontologicznej znajdują się okazy najważniejszych skamieniałości - fauny, flory, skamieniałości śladowych - występujących w skałach obszaru krakowskiego.
Wróć
 
Dla Zwiedzających

Aktualnosci

Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013