es it fr de en pl
Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA

ul. Nadwiślańska 2-4
30-527 Kraków

Godziny zwiedzania:
Archiwum:
ul. Kanonicza 5
31-002 Kraków

poniedziałki, środy, czwartki, piątki - od 10.00 do 14.00
wtorki - od 14.00 do 18.00
sobota i niedziela - nieczynne

Galeria-Pracownia Tadeusza Kantora:
ul. Sienna 7/5
31-041 Kraków

poniedziałki, środy, czwartki i piątki - od 9.00 do 16.00
wtorki - od 10.00 do 18.00
sobota i niedziela - nieczynne

www.cricoteka.pl
www.cricotekawbudowie.pl

Cricoteka - ul. Nadwiślańska 2-4
e-mail: cricoteka@cricoteka.pl

Archiwum - ul. Kanonicza 5
e-mail: archiwum@cricoteka.pl

Galeria-Pracownia ul. Sienna 7/5
e-mail: janas@cricoteka.pl
Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka powstał w 1981 r. Przez długie lata spełniał dwojaką funkcję - ośrodka Teatru Cricot 2 oraz archiwum teatralnego. Tutaj zespół Teatru Cricot 2 powracał ze swoich artystycznych wędrówek, tu też gromadzono i opracowywano jego dokumentację. W podziemiach Archiwum przy ul. Kanoniczej odbywały się próby, działała galeria. Obecnie do najważniejszych zadań Cricoteki należy upowszechnianie dzieła Tadeusza Kantora, zarówno w dziedzinie teatru, jak i sztuk plastycznych. Służy temu prowadzona na szeroką skalę działalność wystawiennicza i wydawnicza. Wystawy odbywają się w placówkach Cricoteki (Galeria i Archiwum przy ul. Kanoniczej, Galeria-Pracownia przy ul. Siennej oraz (w l. 2006-2009 ) budynek dawnej Elektrowni Podgórskiej. Cricoteka prowadzi współpracę z innymi placówkami prezentującymi sztukę Tadeusza Kantora, udzielając pomocy merytorycznej, wypożyczając eksponaty i materiały dokumentacyjne, a także realizując wspólne przedsięwzięcia wystawiennicze. Jest także organizatorem licznych sesji naukowych i sympozjów. W 2006 r. odbył się międzynarodowy konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka" przy ul. Nadwiślańskiej w Krakowie, w wyniku którego powstać ma nowa siedziba Cricoteki, w tym Muzeum Tadeusza Kantora.

Odwiedzający Cricotekę goście mogą, m.in. skorzystać ze zbiorów archiwalnych Cricoteki, obejrzeć projekcje wideo zapisów spektakli teatru Cricot 2 oraz filmów dokumentalnych poświęconych twórczości Tadeusza Kantora.


Wróć
 
Dla Zwiedzających Oferta Spotkań

Aktualnosci

Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013