es it fr de en pl
Stara Synagoga

Stara Synagoga

Oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Stara Synagoga
ul. Szeroka 24

Godziny zwiedzania
IV-X:
poniedziałek: 10.00-14.00 (wstęp wolny)
wtorek-niedziela: 9.00-17.00

XI-III:
poniedziałek: 10.00-14.00 (wstęp wolny)
wtorek, środa, czwartek, sobota, niedziela: 9.00-16.00
piątek: 10.00-17.00
www.mhk.pl
Stara Synagoga jest najstarszym zachowanym zabytkiem żydowskiej architektury sakralnej w Polsce. Została zbudowana w XV w. jako dwunawowa hala z krzyżowo-żebrowym sklepieniem wspartym na dwóch filarach, nakryta dwuspadowym dachem, nawiązując pod względem typu architektonicznego do gotyckich synagog w Wormacji, Regensburgu i Pradze. W 1570 r. została przebudowana przez architekta z Florencji, Mateusza Gucciego. Jej mury zwieńczyła attyka zastosowana tu po raz pierwszy w architekturze synagog w Polsce. W drugiej połowie XVI w. i w pierwszej połowie wieku XVII dostawiono do niej kolejno: przedsionek, dwie modlitewnie dla kobiet i dom zarządu gminy, wspólnie z którym synagoga tworzyła centrum religijno- administracyjne gminy żydowskiej na Kazimierzu. Przed I wojną światową i po jej zakończeniu poddawana była wieloetapowej restauracji, projektowanej w latach 1904, 1913 i 1923 przez Zygmunta Hendla. W latach II wojny światowej była użytkowana przez Niemców jako magazyn, a jej wyposażenie uległo zniszczeniu i rozproszeniu. Pod koniec 1944 r. runęło sklepienie synagogi, być może zniszczone świadomie. W latach 1956-1959 budowla została odrestaurowana i zarazem przystosowana do pełnienia roli muzeum. Na podstawie porozumienia zawartego 30 X 1959 r. pomiędzy Żydowską Gminą Wyznaniową w Krakowie a Muzeum Historycznym m. Krakowa, w dawnej synagodze powstał Oddział Dziejów i Kultury Żydów tegoż muzeum.

Wystawa stała w Starej Synagodze prezentuje najcenniejsze zabytki muzealnej kolekcji judaików związane z synagogą, świętami i obrzędami dorocznymi, życiem prywatnym i rodzinnym.

Wróć
 
Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013