es it fr de en pl
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Jagiellońska 15

Godziny zwiedzania
poniedziałki: 10.00-14.20 (ostatnie wejście)
wtorki: 10.00-14.20 (ostatnie wejście) - od 1 IV do  31  X  ostatnie wejście o 17.20
środy: 10.00-14.20 (ostatnie wejście)
czwartki: 10.00-14.20 (ostatnie wejście) - od 1 IV do 31 X ostatnie wejście o 17.20
piątki: 10.00-14.20 (ostatnie wejście)
soboty: 10.00-13.20 (ostatnie wejście)
niedziele i święta: nieczynne

www.maius.uj.edu.pl
Licząca ponad 2300 obiektów kolekcja historycznych instrumentów naukowych jest największym i najcenniejszym zbiorem tego typu w Polsce, dokumentującym rozwój nauki na Uniwersytecie Jagiellońskim od XV w. aż po czasy współczesne. Jej ozdobą są instrumenty ofiarowane przez Marcina Bylicę z Olkusza (1433-1493), astronoma i astrologa, profesora Akademii Krakowskiej i nadwornego astrologa króla węgierskiego Macieja Korwina: astrolabium z 1054 r. - najstarszy instrument naukowy w Polsce oraz unikalny w skali światowej zespół trzech mosiężnych instrumentów wykonanych przez Hansa Dorna ok. 1480 r.: torquetum, astrolabium i globus nieba. Ich przybycie do Krakowa w 1493 r. było prawdziwym świętem uczelni, a wśród świętujących był studiujący wtedy w Krakowie Mikołaj Kopernik. Z początku XVI w. pochodzi tzw. Globus Jagielloński, w rzeczywistości mechaniczna sfera armilarna z mechanizmem zegarowym i umieszczonym wewnątrz najstarszym zachowanym globusem, na którym widnieje nazwa Ameryka. Globus ten został ofiarowany przez innego znamienitego profesora - działającego w XVII w. matematyka i astronoma Jana Brożka. Z darów tego profesora w zbiorach Muzeum zachowały się również astrolabium oraz dyptykowy zegar słoneczny wykonany z kości słoniowej.

Ważne miejsce w zbiorach Muzeum UJ mają przyrządy, które stanowiły wyposażenie pierwszego obserwatorium astronomicznego w Krakowie otwartego w 1791 r. Znajdują się tu teleskopy (m.in. teleskop achromatyczny Dollonda), kwadranty ścienne (np. Ramsdena i Canivet'a), a także liczne przyrządy meteorologiczne, geodezyjne, zegary słoneczne oraz globusy.

Przełom XIX i XX w. to okres rozwoju nauk ścisłych na Uniwersytecie. W zbiorach Muzeum znajdują się przyrządy optyczne (spektroskopy, polarymetry), przyrządy do eksperymentów w dziedzinie elektrostatyki (maszyny elektrostatyczne, butelki lejdejskie, elektroskopy), mikroskopy, mierniki elektryczne, rurki spektralne, termometry, areometry, przyrządy miernicze (teodolity, niwelatory) czy naczynia chemiczne, które trafiły do zbiorów Muzeum jako przekazy z katedr i zakładów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wśród wielu instrumentów z tego okresu na wyróżnienie zasługuje wyposażenie pracowni kriogenicznej Karola Olszewskiego, w której dokonano pierwszego skroplenia powietrza. „Świat zmysłów" to wystawa interaktywna otwarta we wrześniu 2005 r., której celem jest przybliżenie widzom anatomicznych, fizjologicznych i fizycznych podstaw działania narządów zmysłów. Tematyka wystawy przedstawiona jest poprzez specjalne modele interaktywne. Korzystając z instrukcji, widz samodzielnie wykonuje proste obserwacje, w ten sposób poznaje wybrane zjawiska z dziedziny biologii, fizyki i chemii. Na wystawie wykonać można samodzielnie blisko 60 różnych eksperymentów.

Wróć
 

Aktualnosci

Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013