es it fr de en pl
Muzeum Witrażu (Krakowski Zakład Witrażów S.G. Żeleński)

Muzeum Witrażu (Krakowski Zakład Witrażów S.G. Żeleński)

al. Krasińskiego 23
31-111 Kraków

Godziny zwiedzania:
Turyści indywidualni: zwiedzanie z przewodnikiem od wtorku do soboty w godzinach 12:00 - 18:00.

- Zwiedzanie w języku angielskim o każdej okrągłej godzinie: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 i 18:00

- Zwiedzanie w języku angielskim o polskim o każdej wpółdo: 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30 i 17:30

 

Grupy (od 5 osób): zwiedzanie z przewodnikiem, w jednym z 8 języków (polski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski i ukraiński), w dowolnie wybranym terminie, po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej lub mailowej.


kom.: (48) 512 937 979

www.muzeumwitrazu.pl
info@muzeumwitrazu.pl

 

W Muzeum Witrażu przestrzenie ekspozycyjne przeplatają się z mieszcząca się tu od 1902 roku pracownią witraży.


Podczas zwiedzania można obserwować niezmieniony od setek lat proces powstawania witraży.

 

Struk­tura kamie­nicy, w któ­rej znaj­duje się teraz Muzeum, a która wybu­do­wana została spe­cjal­nie dla potrzeby pierwszej w Polsce pracowni witraży, rów­nież pozo­stała nie­zmie­niona, a każde pomieszczenie ma swoją funkcję w procesie produkcyjnym. Wnę­trza kamie­nicy i wypo­sa­że­nie pra­cowni, przez którą wie­dzie szlak "żywego Muzeum" zacho­wały swój ory­gi­nalny charakter.

 

W przestrzeniach ekspozycyjnych prezentowane są zarówno współczesne, jak i historyczne witraże i kartony witrażowe, w tym autorstwa najwybitniejszych polskich artystów z początku XX wieku: Józefa Mehoffera, Wojciecha Jastrzębowskiego, Karola Frycza i Stefana Matejki (bratanka Jana), długoletniego Kierownika Artystycznego pracowni.

 

Zwiedzający mogą również podziwiać witraże będące aktualnie w trakcie realizacji, widoczne na szklanych sztalugach w pomieszczeniach pracowni, a przy odrobinie szczęścia mogą podglądać witrażystów przy pracy.

 

Uwaga: Muzeum Witrażu można zwiedzać wyłącznie z przewodnikiem Muzeum. Godziny zwiedzania, rezerwacja i ceny dostępne na stronie www.muzeumwitrazu.pl

Wróć
 
Dla Zwiedzających Oferta Spotkań
Wszystkie galerie z muzeum

Aktualnosci

Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013