es it fr de en pl
Muzeum Żydowskie Galicja

Muzeum Żydowskie Galicja

ul. Dajwór 18
31-052 Kraków


Godziny zwiedzania
codziennie od 10.00 do 18.00 (za wyjątkiem Yom Kippur i Bożego Narodzenia)


www.galiciajewishmuseum.org
info@galiciajewishmuseum.org

Zobacz nas na mapie
Celem istnienia Żydowskiego Muzeum Galicja jest nie tylko upamiętnienie ofiar Holokaustu , ale również zaprezentowanie kultury żydowskiej, która istniała i nadal istnieje na terenach polskiej Galicji. Poprzez edukację Muzeum stara się zwalczać stereotypy i błędne przekonania dotyczące wspólnej polsko-żydowskiej historii, inspirując jednocześnie do rozważań na temat przyszłości.

Siedziba Muzeum znajduje się na Kazimierzu - w dawnej dzielnicy żydowskiej - w budynku dawnej fabryki mebli, której odnowione wnętrza nadają temu miejscu niepowtarzalny klimat. Na przestrzeni prawie 1000m2 znajdują się cztery sale wystawiennicze, kawiarnia, księgarnia, sala edukacyjna z Multimedialnym Centrum Edukacyjnym oraz biura. Dzięki temu w Muzeum oprócz wystaw mogą odbywać się też koncerty, przedstawienia, wykłady, seminaria i inne wydarzenia kulturalne.

W sercu Muzeum znajduje się stała wystawa fotografii: „Traces of Memory - Śladami pamięci". Przez 12 lat brytyjski fotograf Chris Schwarz oraz profesor Jonathan Webber (UNESCO Chair of Jewish and Interfaith Studies, Uniwersytet Jagielloński) podróżowali po wsiach i miasteczkach południowej Polski, dokumentując pozostałości żydowskiego życia i kultury. Efektem tych podróży jest wystawa fotograficzna, która w sposób przejrzysty, a zarazem skłaniający do refleksji, porusza temat dziedzictwa żydowskiego w Polsce.

Oprócz wystawy stałej, w ciągu ostatnich lat Muzeum przygotowało i gościło wiele innych wystaw czasowych, m. in.: „Polscy Bohaterowie: ci, którzy ratowali Żydów", „Walka o godność: żydowski ruch oporu w Krakowie", „Marzec 1968 w prasie krakowskiej", „Listy do Sali. Życie młodej kobiety w nazistowskich obozach pracy", „Oblicza oporu", „Bletern: obrazy i słowa", „Pejzaże intelektualne i polityczne".

Dział Edukacji Żydowskiego Muzeum Galicja realizuje jeden z najbardziej rozległych w Polsce programów edukacyjnych poświęconych historii i kulturze Żydów. Proponowane przez Muzeum zajęcia skierowane są zarówno do gości z Polski i z zagranicy. Doświadczeni pracownicy Działu Edukacji prowadzą różnego typu zajęcia dla wszystkich grup wiekowych: lekcje muzealne, warsztaty, wykłady dotyczące żydowskiej religii, kultury, sztuki i historii. W ramach działalności edukacyjnej Muzeum organizuje również spotkania z ocalonymi z Zagłady, byłymi więźniami nazistowskich obozów oraz Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata. W ofercie Muzeum znajdują się również wycieczki po żydowskim Krakowie (także w formie przejazdu zabytkowym tramwajem), organizacja wizyt w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz wycieczki do dawnych żydowskich miasteczek na południu Polski (trasy do wyboru).

Żydowskie Muzeum Galicja prowadzi również działalność wydawniczą. Oprócz katalogów wystaw, pracownicy Muzeum opracowują mapy i przewodniki - opublikowali m.in. pierwszą dokładną mapę terenów dawnego getta krakowskiego, współczesną mapę miejsc związanych z życiem żydowskim na Kazimierzu oraz cieszący się ogromnym zainteresowaniem „Przewodnik po Krakowie Oskara Schindlera". Dział Edukacji Muzeum pracuje również nad materiałami dydaktycznymi na temat historii Żydów i Holokaustu, przeznaczonymi dla szkół w Polsce i zagranicą. Spośród wielu przykładów wymienić należy choćby unikatowy program multimedialny „Historia i Zagłada Żydów" wraz z przewodnikiem dla nauczycieli, opracowany dla polskich szkół średnich, czy „Contextualizing Visits to Poland" - pakiet edukacyjny przeznaczony dla młodzieży z zagranicy odwiedzającej miejsca na terenie Polski związane z dziedzictwem żydowskim i Holokaustem.

Muzeum dysponuje także Multimedialnym Centrum Edukacyjnym, które mieści się w sali edukacyjnej. Jest to rosnąca kolekcja filmów dotyczących historii Żydów i Zagłady. Jej część stanowią relacje zebrane przez USC Shoah Foundation.

Dział Edukacji angażuje się również w działania na rzecz dialogu i współpracy międzynarodowej. Przede wszystkim organizuje spotkania młodzieży polskiej i izraelskiej i wspiera polskie szkoły goszczące u siebie młodzież z Izraela. Organizacja spotkań i wymian młodzieży jest możliwa dzięki dotacjom otrzymywanym przez Muzeum, między innymi z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Odwiedzający Muzeum mogą również skorzystać z bogatej oferty kulturalnej. Odbywają się tu koncerty, projekcje filmów, przedstawienia teatralne, konferencje, promocje książek. Dla grup zorganizowanych Muzeum proponuje także dodatkowe atrakcje - prywatne koncerty, przyjęcia, degustacje potraw kuchni polskiej i żydowskiej.

Muzeum jest coraz bardziej znane i cenione na świecie jako lokalne centrum sztuki żydowskiej z regularnymi, otwartymi dla publiczności wydarzeniami muzycznymi i artystycznymi. Co miesiąc Muzeum publikuje newsletter, który jest wyjątkowym źródłem wiedzy o współczesnym życiu żydowskim i wydarzeniach kulturalnych w Małopolsce.

Muzeum cieszy się rosnącą popularnością i renomą na całym świecie i współpracuje z ogromną liczbą instytucji i organizacji: Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, Centrum Żydowskim w Oświęcimiu, Europejskim Dniem Kultury Żydowskiej, Instytutem Studiów Polsko-Żydowskich w Wielkiej Brytanii, Festiwalem Kultury Żydowskiej w Krakowie, Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, Katedrą Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Holocaust Centre and Aegis Trust w Wielkiej Brytanii, Holocaust Education Trust Ireland, USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education w Kalifornii, United States Holocaust Memorial Museum.

Żydowskie Muzeum Galicja ściśle współpracuje z Ambasadą Izraela, Ambasadą i Konsulatem Stanów Zjednoczonych oraz Konsulatami Francji, Niemiec i Austrii. Wszystkie te instytucje zapewniają wsparcie dla licznych projektów realizowanych prze Muzeum. Muzeum jest również preferowanym miejscem krakowskich ceremonii nadawania medali Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, organizowanych przez Ambasadę Izraela.

Ponadto Żydowskie Muzeum Galicja zostało ustanowione przez Instytut Adama Mickiewicza instytucją odpowiedzialną za promocję polskiej kultury zagranicą - jako jednostka zajmująca się prezentacją kultury Żydów polskich podczas Roku Polskiego w Wielkiej Brytanii w latach 2009-2010.
Wróć
 
Dla Zwiedzających Oferta Spotkań
Wszystkie galerie z muzeum
«
»

Aktualnosci

Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013