es it fr de en pl
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie

ul. M. Konopnickiej 26
30-302 Kraków


Muzeum Manggha otwarte dla zwiedzających od wtorku do niedzieli od godz. 10.00 do 18.00 codziennie, z wyjątkiem poniedziałków.

Ostatni zwiedzający wchodzą do galerii pół godziny przed zamknięciem.


www.manggha.pl
muzeum@manggha.krakow.pl
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, powstało w 1994 roku z inicjatywy Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz. W latach 1994-2004 Centrum było oddziałem Muzeum Narodowego Krakowie. Od 1 stycznia 2005 roku, na mocy decyzji Ministra Kultury RP, zostało przekształcone w narodową instytucję kultury, a od września 2007 stało się muzeum. Głównym zadaniem Muzeum  Manggha jest wszechstronna popularyzacja wiedzy na temat Japonii dawnej i współczesnej oraz sztuki Dalekiego Wschodu. W nowoczesnym budynku Muzeum - przechowywana jest kolekcja dawnej sztuki japońskiej ze zbiorów Feliksa Mangghi Jasieńskiego będąca własnością Muzeum Narodowego w Krakowie. Ponadto w Muzeum mieści się siedziba Fundacji Kyoto-Kraków A. Wajdy i K. Zachwatowicz. Jej głównym zadaniem jest wspieranie działalności programowej Muzeum.

Muzeum Manggha, obok Wydziału Informacji i Kultury Ambasady Japonii  w Warszawie, jest jedyną rządową instytucją popularyzującą kulturę japońską w Polsce i kulturę polską w Japonii. Na uwagę zasługuje fakt, że Muzeum łączy działalność muzealną (licząca około 12 tysięcy eksponatów kolekcja dawnej sztuki japońskiej) z organizacją różnorodnych przedsięwzięć typowych dla nowoczesnej instytucji kultury.

Głównym kryterium tworzenia programu imprez jest, oprócz wysokiej rangi artystycznej, atrakcyjność pokazu dla coraz bardziej świadomej polskiej publiczności. Ze względu na wyraźne różnice kulturowe, kluczowym staje się sposób zaprezentowania odległej i często niezrozumiałej wiedzy specjalistycznej. Metody, jakie przez lata zostały wypracowane przez zespół Muzeum Manggha pozwalają na wnikliwą i atrakcyjną prezentację zjawisk związanych z Japonią dawną i współczesną.

W Muzeum Manggha organizowane są między innymi:

- wystawy dawnej i współczesnej sztuki japońskiej oraz dalekowschodniej, wystawy sztuki polskiej, prezentacje najnowszych japońskich osiągnięć technicznych

 

- koncerty muzyki japońskiej, koncerty kameralne, recitale fortepianowe, koncerty jazzowe itp.

 

- przedstawienia teatralne (w tym także dawnego teatru japońskiego), wydarzenia parateatralne: pokazy taneczne, performance

 

- pokazy i warsztaty związane z tradycją japońską: kitsuke, chanoyu, shodo, ikebana etc.

 

- wykłady na temat Japonii i Orientu, konferencje, seminaria, sesje akademickie współorganizowane z japonistycznymi ośrodkami uniwersyteckimi w Polsce (Kraków, Poznań, Warszawa, Toruń) i w Japonii

 

- prowadzona jest także działalność edukacyjna skierowana, zarówno do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, jak i do studentów szkół wyższych (specjalne programy zwiedzania, program praktyk studenckich, kursy: kaligrafii, origami, języka japońskiego, wykłady monograficzne etc.)


Muzeum  Manggha zajmuje się także organizacją i koordynacją występów artystów japońskich w Polsce oraz bierze czynny udział w wydarzeniach kulturalnych o tematyce japońskiej, organizowanych w innych miastach. Przy Muzeum znajduje się także biblioteka licząca około 3 000  woluminów, z książkami z zakresu wiedzy o Japonii i historii sztuki.

Dzięki ofiarności japońskich kolejarzy zrzeszonych w Japońskiej Konfederacji Związków Zawodowych Kolejarzy (JRU) oraz Związku Zawodowym Kolejarzy Wschodniej Japonii (JREU) w 2004 roku została wybudowana i otwarta Szkoła Języka Japońskiego, w której oprócz zajęć językowych prowadzone są także szkolenia i kursy nawiązujące do tradycyjnych dziedzin kultury japońskiej; ceremonii herbaty czy kaligrafii.

Przez ostatnie lata Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej na stałe wpisało się w pejzaż kulturalny Krakowa i stało się jedną z ważniejszych instytucji japonistycznych w kraju. Wiele imprez organizowanych w Muzeum na stałe zagościło w kalendarzu cyklicznych krakowskich wydarzeń kulturalnych. Należą do nich zarówno obchody świąt japońskich (Japoński Dzień Dziecka, Dzień Szacunku dla Starszych), jak i wydarzenia rangi międzynarodowej (Krakowski Festiwal Filmów Dokumentalnych i Krótkometrażowych, Międzynarodowe Triennale Grafiki, Miesiąc Fotografii w Krakowie, Festiwal Kraków 2000).

Nowoczesny budynek Muzeum Manggha, zaprojektowany jako dar dla Fundacji Kyoto-Kraków przez wybitnego japońskiego architekta Aratę Isozakiego, został wybrany w 1999 roku jako najlepszy w konkursie architektonicznym na budowlę użyteczności publicznej dziesięciolecia, a w plebiscycie mieszkańców miasta, Muzeum Manggha zdobyło tytuł „Ulubieńca Krakowa".

W 1997 roku Fundacja Kyoto-Kraków, w uznaniu za prowadzenie szerokiej działalności popularyzatorskiej, otrzymała prestiżową Nagrodę The Japan Foundation.

11 lipca 2002 roku, podczas oficjalnej wizyty w Polsce, w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha gościli Cesarz Japonii Akihito i Cesarzowa Michiko.
Wróć
 
Dla Zwiedzających
Wszystkie galerie z muzeum
«
»

Aktualnosci

Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013