es it fr de en pl
Apteka pod Orłem

Apteka pod Orłem

Oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Plac Bohaterów Getta 18
30-547 Kraków


Godziny zwiedzania :

 

sezon zimowy listopad – marzec

sezon letni kwiecień – październik

poniedziałek

10.00–14.00 wstęp wolny

10.00–14.00 wstęp wolny
wtorek

9.00–16.00 nieczynne w każdy pierwszy wtorek miesiąca

9.30–17.00
środa

9.00–16.00

9.30–17.00
czwartek

9.00–16.00

9.30–17.00
piątek 10.00–17.00

9.30–17.00

sobota

9.00–16.00

9.30–17.00
niedziela nieczynne

9.30–17.00


www.mhk.pl
apteka@mhk.pl
Apteka  pod Orłem , prowadzona przed wybuchem II wojny światowej przez mgra Tadeusza Pankiewicza, w l. 1941-1943 znalazła się w obrębie getta, utworzonego dla ludności żydowskiej. Jej właściciel uzyskał od Niemców zgodę na stały pobyt w getcie i prowadzenie apteki, tając się świadkiem życia codziennego zamkniętej dzielnicy i deportacji jej mieszkańców do obozów zagłady.

W tym historycznym miejscu w sposób szczególny zachowuje się pamięć o Tadeuszu Pankiewiczu, który wielokrotnie niósł pomoc bliźnim w obliczu ostatecznego zagrożenia. Wystawa „Apteka w getcie krakowskim” poświęcona jest w znacznej mierze zagładzie Żydów w Krakowie w l. 1939 – 1945. Można na niej obejrzeć muzealne eksponaty, archiwalne dokumenty, fotografie i filmy. Ekspozycja została sfinansowana w całości przez Romana Polańskiego, który przeznaczył na ten cel nagrodę przyznaną mu przez Fundację Kultury Polskiej.

Jest to miejsce głębokiego przeżycia i zadumy nad losem tysięcy niewinnie zgładzonych żydowskich obywateli Krakowa. Muzeum ma charakter przede wszystkim edukacyjny. Jest bardzo licznie odwiedzane przez gości z całego świata.
Wróć
 
Dla Zwiedzających Oferta Spotkań
Wszystkie galerie z muzeum
«
»
Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013