es it fr de en pl
Zamek Królewski na Wawelu

Zamek Królewski na Wawelu

Państwowe Zbiory Sztuki

Wawel 5
31-001 Kraków

Obsługa ruchu turystycznegozamku odbywa się w Centrum Promocji i Informacji. Tu funkcjonują: kasy biletowe, informacja turystyczna, biuro rezerwacji zwiedzaniai usług przewodnickich oraz lokale usługowe (restauracja, kawiarnia, sklepiki z pamiątkami, poczta). Druga kasa biletowa znajduje się przy bramie Herbowej (dla wchodzących od strony ul. Kanoniczej).

Aktualne informacje o godzinach zwiedzania ekspozycji i opłatach za wstęp:
· informacja turystyczna w Centrum Promocji i Informacji, tel.: 12 422-51-55 wew. 219,
· informacja@wawel.org.pl
· www.wawel.krakow.pl

Wszystkie ekspozycje zamku są zamknięte w dniach: 1 stycznia, Wielkanoc (Sob., Niedz.), 1, 11 listopada, 24, 25 grudnia

Wzgórze wawelskie jest udostępniane codziennie od godz. 6.00 do zmroku.
Od ponad 60. lat muzeum zamkowe dokumentuje dzieje i bogactwo kultury dawnej Polski. Posiada 5 stałych ekspozycji i 3 trasy sezonowe (czynne w sezonie letnim), organizuje także wystawy czasowe.


Dojazd
Parking (podziemny, płatny) znajduje się przy ulicy Powiśle; parkować można również przy ulicach Straszewskiego i Podzamcze oraz Bernardyńskiej (strefa płatnego parkowania). W pobliżu kursują tramwaje linii nr 3, 6, 8, 10, 18 i 40.

Informacja turystyczna
punkt informacji w Centrum Promocji i Informacji na Wawelu
tel.: 12 422-51-55 wew. 219 - informacja@wawel.org.pl

Wszelkich niezbędnych informacji udzielają turystom także Punkty Informacji Miejskiej; najbliżej Wawelu znajduje się Pawilon Wyspiańskiego: pl. Wszystkich Świętych 2;
http://www.krakow.travel
it@infokrakow.pl


Gastronomia

Zamek Królewski na Wawelu jest muzeum - historyczną rezydencją królów polskich. Wzgórze wawelskie już we wczesnym średniowieczu było ośrodkiem władzy świeckiej i kościelnej. Od połowy XI w. rezydowali tu władcy Polski, tutaj stanął kościół katedralny - centrum biskupstwa utworzonego w 1000 r. Szczególny rozkwit przeżywał Wawel za panowania ostatnich Piastów i Jagiellonów. W I poł. XVI w. zamek został przekształcony w renesansową rezydencją królewską z arkadowym dziedzińcem. 


Ekspozycje stałe
·      „Reprezentacyjne Komnaty Królewskie" (II piętro) nawiązują do wyglądu wnętrz rezydencji królewskiej z XVI i początku XVII w., obejmują wielkie sale - m.in. Poselską (z rzeźbionymi głowami w stropie) i Senatorską. Ich wyposażeniem są m.in.: słynna kolekcja arrasów króla Zygmunta Augusta, portrety królów, obrazy mistrzów włoskich i holenderskich z w. XV-XVII oraz renesansowe meble włoskie.

·      „Prywatne Apartamenty Królewskie" (I piętro) z renesansowym i barokowym wyposażeniem służyły niegdyś monarchom, ich rodzinom, dworowi oraz gościom królewskim. Na uwagę zasługują obrazy włoskie z kolekcji Lanckorońskich, także sale z eksponatami z czasów saskiej dynastii Wettinów, m.in. zbiór porcelany miśnieńskiej, sreber stołowych oraz sale urządzone w stylu klasycystycznym.

·       „Skarbiec Koronny i Zbrojownia" (pn.zach. narożnik na parterze zamku). Ekspozycja zajmuje gotyckie i renesansowe pomieszczenia, gdzie od w. XIV przechowywano polskie insygnia koronacyjne i klejnoty Rzeczypospolitej. Są tu wyeksponowane przedmioty ocalone z pierwotnego Skarbca, w tym miecz koronacyjny zwany „Szczerbcem", pamiątki po polskich monarchach, dzieła złotnictwa zachodnio- europejskiego i polskiego oraz różne rodzaje broni i uzbrojenia od średniowiecza po XVIII w.

·      „Sztuka Wschodu" - ekspozycja prezentuje kobierce (min. arcydzieło perskiej sztuki tekstylnej, zw. krakowsko-paryskim, z w. XVI), chorągwie i makaty oraz uzbrojenie tureckie, perskie, a także ceramikę japońską i chińską. Najcenniejszą część stanowią trofea i pamiątki związane z Janem III Sobieskim i odsieczą wiedeńską (1683 r.).

·      „Wawel Zaginiony" - rezerwat archeologiczno-architektoniczny, obejmujący rotundę NPMarii (ŚŚ. Feliksa i Adaukta) z w. X/XI, pozostałości stajni i wozowni z w. XVI/XVII, relikty renesansowych kuchni królewskich oraz przedmioty znalezione na wzgórzu podczas prac wykopaliskowych. Dzieje zabudowy ilustrują plansze i model układu przestrzennego wzgórza (w. XVIII) oraz wirtualna rekonstrukcja budowli z okresu wczesnoromańskiego i romańskiego.


Trasy sezonowe (IV-X)
·      „Smocza Jama" - osobliwość wawelskiego wzgórza - jaskinia w jego zachodnim zboczu (powstała 12 mln lat temu), która jest związana z legendą o smoku i legendarnym założycielu Krakowa, księciu Kraku.

·      „Dzieje wzgórza wawelskiego -  budowle i obrona" - trasa plenerowa z przewodnikiem. Trasa przybliża obraz dawnej zabudowy wzgórza wawelskiego, otoczonego fortyfikacjami z bramami i basztami, w których obrębie znajdowały się: pałac królewski , kościoły, budynki, zamieszkane przez duchowieństwo i osoby świeckie. Rozpoczyna się przy modelu wzgórza na wystawie Wawel Zaginiony. Poprzez dziedziniec arkadowy oraz dziedziniec między zamkiem a katedrą, zwany Batorego, i bramę Wazów prowadzi ona w stronę północnych murów w pobliże bramy Herbowej (wejście na kaponierę). Następnie wzdłuż murów otaczających zamek dolny dochodzi do dziedzińca zewnętrznego. Trasę zamyka zwiedzanie baszty Sandomierskiej.

·      „Baszta Sandomierska" - jedna z dwóch wawelskich baszt obronnych. Wzniesiona około r. 1460, za panowania króla Kazimierza Jagiellończyka, dla wzmocnienia obrony rezydencji królewskiej od strony południowej, najbardziej zagrożonej na nieprzyjacielski atak. Pełniła także funkcje mieszkalne - zarówno jako kwatera straży, jak i więzienie dla osób o wyższym statusie społecznym. Z najwyższej kondygnacji można podziwiać zewnętrzny dziedziniec wawelskiego zamku, widoki Krakowa i panoramę okolic.


Edukacja
Muzeum prowadzi szeroko zakrojoną działalność edukacyjną. Organizuje lekcje muzealne przeznaczone dla grup szkolnych, dostosowane do wieku oraz możliwości dzieci i młodzieży. Pracownicy muzeum w ciekawy, aktywny sposób przekazują wiedzę z zakresu historii i sztuki - poprzez wędrówkę przez epoki od romanizmu do baroku, poszerzanie wiedzy o ważnych postaciach historycznych, poznawanie ciekawych obiektów muzealnych. W czasie spotkań uczestnicy zdobywają wiedzę o codziennym życiu na  zamku w XVI wieku, odbywających się tu ceremoniach królewskich, rozbrzmiewającej na dworze muzyce czy przyrodzie przedstawionej  na wawelskich arrasach oraz mogą zapoznać się ze światem Orientu. Zajęcia prowadzone są na wystawach Zamku przy wybranych obiektach (związanych ściśle z przedstawianym tematem), często wzbogacane działaniami interaktywnymi (rozwiązywaniem zadań, krzyżówek itp.) a czasami także warsztatami: plastycznym, muzycznym lub tanecznym.

Organizowane są konkursy plastyczne oraz wiedzy historyczno-artystycznej,
a także specjalne zwiedzanie dla dzieci z różnymi dysfunkcjami oraz zajęcia dla wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych i uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

Dla rodzin z dziećmi przygotowany jest cykl „Wawelskie spotkanie z historią i sztuką", spotkania w czasie ferii, dla dorosłych wykłady - min. cykl „Wawel znany i nieznany".
Wróć
 
Dla Zwiedzających
Wszystkie galerie z muzeum
«
»
Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013