es it fr de en pl
Stara Synagoga

Stara Synagoga

Oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

ul. Szeroka 24
31-053 Kraków

 

Godziny zwiedzania:

sezon zimowy listopad – marzec

sezon letni kwiecień – październik

poniedziałek

10.00–14.00 wstęp wolny

10.00–14.00 wstęp wolny

wtorek

9:00-16:00

9.00–17.00

środa

9.00–16.00

9.00–17.00

czwartek

9.00–16.00

9.00–17.00

piątek

10.00–17.00

9.00–17.00

sobota

9.00–16.00

9.00–17.00

niedziela

9.00–16.00

9.00–17.00

 

 

www.mhk.pl
starasynagoga@mhk.pl

Stara Synagoga jest najstarszym zachowanym zabytkiem żydowskiej architektury sakralnej w Polsce. Została zbudowana w XV w. jako dwunawowa hala z krzyżowo-żebrowym sklepieniem wspartym na dwóch filarach, nakryta dwuspadowym dachem, nawiązując pod względem typu architektonicznego do gotyckich synagog w Wormacji, Regensburgu i Pradze. W 1570 r. została przebudowana przez budowniczego z Florencji, Mateusza Gucciego. Jej mury zwieńczyła attyka zastosowana po raz pierwszy w architekturze synagog w Polsce. W 2 poł. XVI w. i w 1 poł. XVII w. dostawiono do niej kolejno przedsionek, dwie modlitewnie dla kobiet i dom zarządu gminy, wspólnie z którym synagoga tworzyła centrum religijno-administracyjne gminy żydowskiej na Kazimierzu.

Przed I wojną światową i po jej zakończeniu poddawana była wieloetapowej restauracji, projektowanej w latach 1904, 1913 i 1923 przez Zygmunta Hendla. W latach II wojny światowej była użytkowana przez Niemców jako magazyn. Jej wyposażenie uległo zniszczeniu i rozproszeniu. Pod koniec 1944 r. runęło jej sklepienie, być może zniszczone świadomie. W latach 1956-59 została odrestaurowana i równocześnie przystosowana do pełnienia roli muzeum. Na podstawie porozumienia zawartego 30 X 1959 r. pomiędzy Żydowską Gminą Wyznaniową w Krakowie i Muzeum Historycznym m. Krakowa, w dawnej synagodze powstał Oddział Dziejów i Kultury Żydów tegoż muzeum. Upowszechnia on wiedzę o życiu, kulturze i tradycji społeczności żydowskiej poprzez wystawy czasowe, działalność edukacyjną, popularyzatorską i udostępnianie specjalistycznego księgozbioru. Na stałej wystawie w Starej Synagodze prezentowane są najcenniejsze zabytki muzealnej kolekcji judaików związane z synagogą, świętami i obrzędami dorocznymi, życiem prywatnym i rodzinnym.

 

Wróć
 
Dla Zwiedzających Oferta Spotkań
Wszystkie galerie z muzeum
Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013