es it fr de en pl

Koncert Jubileuszowy

Kantata do wiersza noblisty Pabla Nerudy „Oda do soli" z muzyką Franka Deimana zostanie wykonana z okazji jubileuszu Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.
Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka z okazji jubileuszu 60 - lecia istnienia organizuje koncert 6 maja o godz. 18.30 w komorze A. Długosza w ekspozycji Muzeum w kopalni soli na gł. 135 m. wystąpi grupa muzyków z Holandii: zespół VALERIUS ENSEMBLE i chór INTERVOCAAL. Głównym punktem programu jest polska premiera kantaty do wiersza noblisty Pablo Nerudy „Oda do soli" z muzyką Franka Deimana. 60 lat minęło... Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka powstało w 1951 roku. W ciągu tego czasu zgroma-dzono ok. 30 000 eksponatów, zrealizowano wiele ważnych przedsięwzięć niezbędnych by chronić wspaniałą przeszłość Żup Krakowskich. Na uwagę zasługują działania, których celem było wyznaczenie i zinwentaryzowanie zabytkowej części kopalni soli w Wieliczce i wpisanie jej w 1978 r. na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na przestrzeni wieków ekspozycja w części podziemnej (III poziom kopalni soli na gł. 135 m.) wzbogacona została o kolejne segmenty, które dzisiaj stanowią bogatą i oryginalną historię wielickiego górnictwa i warzel-nictwa atrakcyjnie zmienioną w ostatnich latach. Muzeum Żup Krakowskich to również kom-pleks zamkowy - perła architektoniczna Wieliczki. „Jednakże na przeszłości nie kończymy swoich działań- podkreśla dyrektor prof. A. Jodłowski- rok jubileuszowy przypieczętowały nowe ważne wyzwania. Został złożony wniosek o wpisanie Zamku Żupnego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i rozpoczęły się prace nad adap-tacją dwóch nowych komór w ekspozycji w kopalni, dzięki środkom otrzymanym z Unii Euro-pejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013." Patronat medialny: Dziennik Polski, TVP Kraków, Radio Kraków, Modny Kraków.

Więcej informacji: www.muzeum.wieliczka.pl

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka - Koncert Jubileuszowy
Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013