es it fr de en pl

Pismo i druk. Z dziejów pisma i drukarstwa na znaczkach pocztowych

Pokaz walorów filatelistycznych stanowiących fragment zbioru pt. "Bibliofilatelia" Wielkiego Mistrza Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego z Kapitułą Orderu Białego Kruka z Krakowa dr inż. Jerzego Dudy.
Ekspozycja ukazuje historię pisma przedstawioną na znaczkach pocztowych oraz innych materiałach filatelistycznych. Tematyka wystawy nie skupia się tylko na samych dziejach pisma, pokazuje również przykłady kaligrafii np. arabskiej czy chińskiej; materiały piśmienne tj. papirus czy pergamin, prezentuje osobę Jana Gutenberga oraz innych słynnych drukarzy z różnych krajów. Dalsza część ekspozycji, uwzględniając ewolucję kultury piśmienniczej, prezentuje znaczki przedstawiające prasy oraz maszyny drukarskie. W końcowym momencie, jako symbol rozwoju drukarstwa, ukazany jest człowiek z książką. Wystawa czynna od 19 kwietnia do 10 maja 2011 roku.
Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013