es it fr de en pl

IV Konferencja Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych

22-23.10 br. w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka odbędzie się IV Konferencja Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych w Polsce. Tym razem zebrani dyskutować będą na temat: "Na straży miejsca czy dziedzictwa kulturowego regionu? Muzea górnicze i muzea techniki wobec lokalnych społeczności".
Organizator oczekuje rzetelnej dyskusji nad funkcją muzeów - opiekunów i spadkobierców obiektów przemysłowych - przekraczającą podstawowy, materialny wymiar ochrony zabytku. Co powinno dominować w muzealnej aktywności? Jak utrwalać dziedzictwo kulturowe regionu oraz co proponować społecznościom lokalnym by muzea stały się miejscem potrzebnym i niezbędnym w ich funkcjonowaniu?

Organizator liczy na głosy polemiczne. W czasie konferencji zostanie wygłoszonych 18 referatów przez przedstawicieli: muzeów: Muzeum Śląskie w Katowicach; Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi; Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu; Muzeum Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej; Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce; Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Fabryka Emalia Oskara Schindlera; Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka; kopalń: Kopalnia Soli „Wieliczka”; KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe; Kopalnia Soli „Bochnia”; wyższych uczelni i instytutów: Instytut Historii Nauki PAN; Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki; Instytut Geografii i Studiów Regionalnych Akademia Pomorska w Słupsku; stowarzyszeń i innych: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej; Stronie Śląskie; Polskie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Energetyki; Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.

Szczegółowy program konferencji: www.muzeum.wieliczka.pl

Patronat medialny: TVP Kraków, Dziennik Polski, TTG Central Europe, Trybuna Górnicza, NetTG

IV Konferencja plakat 2015

komora Saurau ekspozycja Muzeum w kopalni

sprzęt górniczy pokryty kryształami, ekspozycja Muzeum w kopalni

Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013