es it fr de en pl

Europejskie Dni Dziedzictwa 2015 w Muzeum w Wieliczce

Utracone dziedzictwo” to temat przewodni tegorocznej edycji tej międzynarodowej imprezy. W Wieliczce, podobnie jak w całej Polsce, można wskazać wiele obiektów, które zostały utracone bezpowrotnie z powodu wojen czy kataklizmów. O niektórych zachowała się pamięć zamknięta w dokumentach, ikonografii czy fotografii, którą Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka przywoła w czasie wielickiej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa.
12 i 13 września w godz. 9.00 – 20.00 Muzeum Żup krakowskich Wieliczka zaprasza do Zamku Żupnego i ekspozycji w kopalni soli.
Wstęp wolny.

Zamek Żupny, siedziba Muzeum, nie zachował się w dawnej postaci. W czasie ostatniej wojny ucierpiał „Dom pośród Żupy”, najstarszy z zespołu zamkowego. Został odrestaurowany i właśnie w tym roku mija 30 lat od jego udostępnienia na cele ekspozycyjne. Niestety nie ma już wieży z zegarem, który pojawił się tu wcześniej niż w Krakowie na wieży ratuszowej. W tym samym czasie zniszczona została dawna kuchnia żupna – najstarsza stołówka w Polsce - w której wydawano darmowe posiłki pracownikom od XV w. do II poł. XVI w. Zachowały się tylko fragmenty murów. Dziś nieistniejące elementy zamku można zobaczyć na rekonstrukcjach 3D.

W programie przewidziane jest poznawanie zamku samodzielnie oraz z przewodnikiem (godz. 11.00 i 13.00).

W czasie prelekcji „Utracone zabytki górniczej Wieliczki” (o godz. 12.00 i 15.00) będzie można dowiedzieć się o nieistniejącym kościele św. Krzyża i imprezowej sali balowej Łętów w kopalni soli. Dzieci będą odkrywać utracone dziedzictwo na stanowisku edukacyjnym w Zamku w godzinach od 10.00 do 16.00.

Muzeum zaprasza też do ekspozycji na III poziomie kopalni soli gdzie można zobaczyć to co mogło zostać utracone gdyby w czasie II wojny światowej nie pojawił się w Wieliczce pasjonat Alfons Długosz, założyciel Muzeum i pierwszy jego dyrektor.

Do zwiedzania Muzeum w kopalni konieczna jest rezerwacja – tylko przez formularz na stronie internetowej www.muzeum.wieliczka.pl - od 8 września, od godz. 8.00.

Ilość miejsc ograniczona.

Europejskie Dni Dziedzictwa są międzynarodową inicjatywą społeczną i edukacyjną, zapoczątkowaną decyzją Rady Europy w 1991 roku. Polska jest stałym i aktywnym uczestnikiem od roku 1993.

Wsparcie: Śnieżka

Europejskie Dni Dziedzictwa 2015 w Muzeum w Wieliczce

rekonstrukcja, Zamek  Żupny, I poł. XVII w. z nieistniejacą wieżą zegarową i kuchnią żupną

Sala balowa Łętów4

Zamek Żupny w Wieliczce, budynek po lewej nie istnieje

logo Europejskich Dni Dziedzictwa

Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013