es it fr de en pl

Cudowna moc sztuki - Madonna z Paczółtowic

Mały drewniany kościół z XV wieku, pw. Nawiedzenia NMP w Paczółtowicach, w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, mieści jeden z piękniejszych wizerunków maryjnych, jakie wydało gotyckie malarstwo tablicowe w Małopolsce. Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem w ołtarzu głównym oraz dwa skrzydła boczne z postaciami św. Barbary i Katarzyny pierwotnie składały się na tryptyk.

Miejsce: EUROPEUM
Termin wystawy: 11.08-18.10.2015
Środkowy obraz Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, namalowany temperą na desce lipowej, być może w latach 1460–1470, przez nieznanego, zapewne krakowskiego artystę, ukazuje niezwykły wizerunek Marii na tle przyrody – gaju i kwietnej łąki – należący do grupy zbliżonych dzieł, zachowanych w średniowiecznych kościołach Małopolski.

Jest to rzadkie wyobrażenie Madonny w symbolicznym ogrodzie-gaju – "ogrodzie zamkniętym" (hortus conclusus), czyli zamkniętej przestrzeni symbolizującej czystość Dziewicy – który pojawia się w malarstwie europejskim od XV do XVI w. Wywodzi się go od wcześniejszych kompozycji z Madonną w ogrodzie lub kwiatowej altanie, znanych ze sztuki niemieckiej i czeskiej doby gotyku. Matka Boska w koronie na głowie, odziana w płaszcz z motywem złotej gałązki z liśćmi dębu, trzymająca na prawej ręce (co jest rzadkością ikonograficzną) również ubrane Dzieciątko, wyobrażona została na tle osiemnastu promieni słonecznych, stoi zaś na sierpie księżyca. Malarskie tło wizerunku Królowej Niebios stanowi zwarta grupa trudnych do jednoznacznego zidentyfikowania drzew, których korony pokryte są ognistymi płomykami. U stóp Marii rozciąga się wspaniale, wręcz z miniatorską precyzją ukazana leśna łąka, pokryta różnymi roślinami, które tworzą barwny kobierzec. Kompozycję ujmują z obu stron, w narożach, postaci dwóch aniołów z banderolami. Czytaj wiecej: mnk.pl

Autor: Filip Chmielewski
Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013