es it fr de en pl

„Ławra Kijowsko-Peczerska – święte miejsce Ukrainy”

Wystawa fotograficzna „Ławra Kijowsko-Peczerska – święte miejsce Ukrainy” prezentowana w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka na III poziomie kopalni soli do 31 sierpnia 2015 r.
Ławra Kijowsko-Peczerska to największy, a zarazem najważniejszy klasztor prawosławny na Ukrainie, będący jej bijącym duchowym sercem. Zajmuje powierzchnię 27 ha, na której stoi ok. 140 obiektów. Powstała w 1051 roku wkrótce po przyjęciu przez kraj chrztu. Stanowi kolebkę ukraińskiej sztuki, literatury, narodowej historiografii i architektury sakralnej. Powstał tu pierwszy szpital i uniwersytet wschodniosłowiański - Akademia Kijowsko-Mohylańska, a założona w XVII w. drukarnia była najsłynniejszą w świecie prawosławnym.

Nazwa monastyru wywodzi się od słowa „peczera” czyli pieczara, gdyż tutejsza wspólnota zakonna, której przewodzili założyciele, święci Antoni i Teodozy, mieszkała w wydrążonych przez siebie celach-pieczarach. Dwa podziemne kompleksy monastyczne stały się potem miejscem pochówku i kultu 120 świętych peczerskich. Na unikatowy zespół architektoniczny Ławry składają się budowle powstałe od XI do XX wieku wyodrębnione w dwa zespoły: Ławrę Dolną z pieczarami (obecnie miejsce kultu i siedziba Metropolity Kijowskiego) oraz Ławrę Górną (pełni funkcje muzeum). Zbiory muzealne liczą ponad 70 tysięcy eksponatów, w tym unikatowe przedmioty z okresu XI-XVIII w. związane z wielkimi postaciami historycznymi. Ławra Kijowsko Peczerska została wpisana na listę Dziedzictwa UNESCO w 1990 r.

Warto przypomnieć, że na Liście tej znajduje się także Kopalnia Soli w Wieliczce od 1978 r. oraz Zamek Żupny od 2013 r. Wystawa została udostępniona przez Narodowy Kijowsko-Peczerski Rezerwat Historyczno-Kulturowy. Prezentuje współczesne i dawne fotografie zabytków Ławry Kijowsko-Peczerskiej: panoramę Ławry, Cerkiew nadbramną Świętej Trójcy, Wielką Dzwonnicę, Sobór Zaśnięcia Matki Boskiej, drukarnię, Cerkiew Wszystkich Świętych, Cerkiew Zbawiciela na Berestowie, Cerkiew Trapezną pod wezwaniem św. Antoniego i Teodozego, oraz Ławrę Dolną (Bliskie i Dalekie Pieczary).

Można ją zwiedzać do 31.08.2015 r. w ekspozycji Muzeum na III poziomie kopalni soli w ramach biletu do zwiedzania kopalni lub 23 sierpnia o godz. 15.45 w ramach specjalnego zwiedzania (koszt 9 zł).

Rezerwacja i informacja: 12 289 16 27. © Narodowy Kijowsko-Peczerski Rezerwat Historyczno-Kulturowy.

Wszelkie prawa zastrzeżone www.muzeum.wieliczka.pl

Patronat medialny: TVP Kraków
2 Południowa fasada Cerkwi Wszystkich Świętych11 Sobór zaśnięcia Bogurodzicy, wschodnia fasada światyni5 Cerkiew Refektarzowa113 Ikonostas w Cerkwi Świętej Trójcy, XVIII w.1jpg19 Wnętrze dalekich Pieczar118 Hala maszyn w drukarni, pocz. XX w.
Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013