es it fr de en pl

Siarka - złoto chemików

Wystawa ukazuje historię polskiego górnictwa siarkowego i jego wpływ na naukę, kulturę i przemysł.
W 1415 roku król Władysław Jagiełło wydał dokument, zezwalający grupie krakowskich mieszczan na eksploatację siarki odkrytej w pobliskich Swoszowicach. Kopalnia i huta tego surowca działały tam do 1884 roku. Polskie górnictwo siarkowe rozwinęło się ponownie po roku 1953, w wyniku odkrycia bogatych złóż w rejonie Tarnobrzega, których eksploatacja trwała do początku XXI wieku. Obecnie na całym świecie odchodzi się już od górnictwa siarkowego.

Głównym źródłem tego pierwiastka jest proces odsiarczania paliw kopalnych. Zarówno Swoszowice, jak i pokopalniane obszary w rejonie Tarnobrzega są dziś popularnymi miejscami uzdrowiskowymi i rekreacyjnymi.

Celem wystawy „Siarka – złoto chemików” jest nie tylko przybliżenie zwiedzającym historii polskiego górnictwa siarkowego, ale także zaprezentowanie znaczenia tego pierwiastka dla nauki, przemysłu i kultury.

Na wystawie prezentowane są m.in. oryginalne plany swoszowickiej kopalni, narzędzia górnicze, modele maszyn wydobywczych oraz minerały zawierające siarkę. Wystawa została przygotowana w ramach obchodów jubileuszu sześćsetlecia lokacji Swoszowic. Dostępna jest dla zwiedzających od 19 czerwca do końca 2015 roku.

Serdecznie zapraszamy.

Wicej informacji na stronie www.mimk.com.pl

Siarka - złoto chemikówSiarka - złoto chemików
Siarka - złoto chemikówSiarka - złoto chemików
Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013