es it fr de en pl

Indrė Šerpytytė, 1944–1991

Wystawa brytyjskiej fotografki litewskiego pochodzenia podejmuje temat zniewolenia, walki z nim oraz potrzeby pamięci o tej walce. Przedstawia ją w dwóch komplementarnych cyklach: "Dawne budynki NKWD, MWD, MGB, KGB" oraz "Leśni bracia".

Czas trwania wystawy: 15.5.–14.6.2015
Wystawa brytyjskiej fotografki litewskiego pochodzenia podejmuje temat zniewolenia, walki z nim oraz potrzeby pamięci o tej walce. Przedstawia ją w dwóch komplementarnych cyklach. Podstawą pierwszego z nich, Dawne budynki NKWD, MWD, MGB, KGB, jest kwerenda dotycząca tajnych miejsc, gdzie sowieckie służby bezpieczeństwa przetrzymywały, torturowały, a nierzadko zabijały litewskich dysydentów. Te z pozoru zwykłe wiejskie domki (dziś przywrócone do mieszkalnej funkcji) zostały sprowadzone do niemal bajkowej postaci – miniaturowych modeli, przedstawionych na wyciszonych fotografiach. Zabieg ten sprawia, że pamięć o konflikcie władzy ze społeczeństwem, centralny temat cyklu, staje się niemal nieuchwytna.

Cykl uzupełniony jest przez dokumentację artystki. Podobnie nieuchwytne i wyciszone jest to, co się kryje w lesie, głównym temacie cyklu Leśni bracia: to tu ukrywali się partyzanci, na których polowały tajne służby, tu również znajdują się dziś ich masowe groby. Widać tylko las – motyw lasu jest zresztą jednym z najważniejszych elementów kultury litewskiej: to miejsce otaczające człowieka, z zasady bezludne. A jednak w lesie, pisze artystka, człowiekowi towarzyszy poczucie, że ktoś (czy coś) gdzieś się czai, poczucie zbliżone do paranoi odczuwanej – jak pisze artystka – przez obie strony, zarówno sowieckie służby bezpieczeństwa, jak i partyzantów. 1944–1991 Indrė Šerpytytė to niezwykle ciekawa próba podjęcia tematu konfliktu i zanikania pamięci, do której fotografia – stworzona do rejestracji wydarzeń bieżących – nie ma (jak się może zdawać) dostępu. Cykl Indrė Šerpytytė zostanie pokazany po raz pierwszy w Polsce.
Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013