es it fr de en pl

VIA VITA, drogi na znaczkach pocztowych i widokówkach.

Czwarty pokaz kolekcjonerski z cyklu "Znaczki pocztowe w służbie techniki" - motyw drogi na znaczkach pocztowych i widokówkach.
Droga jest budowlą, to znaczy rzeczywistością, a zarazem symbolem. Te dwa aspekty splotły się ze sobą tak silnie, że trudno czasami je od siebie oddzielić. Znane są pojęcia: Via Regia, Via Sacra czy Via Appia – królowa i najstarsza z dróg w okresie cesarstwa rzymskiego. Obecnie drogi spełniają ważne funkcje cywilizacyjne. Budują, scalają i kształtują teren, a z drugiej strony przyczyniają się do wzrostu poziomu zanieczyszczeń i korozji krajobrazu. Złożoność odziaływania dróg na życie ludzkie powoduje, iż stała się ona częstym tematem wykorzystywanym przez malarzy, fotografików, a także wydawców widokówek i poczt wielu krajów, gdzie emituje się znaki pocztowe o tematyce związanej z drogą. Na znaczkach pocztowych i widokówkach drogi prezentowane są schematycznie, często w postaci linii lub znaku drogowego. Są to wizualizacje realistyczne: fotografia drogi lub jej fragmentów.

Na wystawie w Muzeum Inżynierii Miejskiej prezentowane są znaki pocztowe, wśród których są zarówno znaczki pocztowe, jak i całostki, koperty pierwszego dnia obiegu (FDC) oraz tzw. całości o tematyce drogowej, wydane przez poczty ponad 50 krajów. Poza historycznymi nawierzchniami dróg na znaczkach prezentowane są trasy dróg, mapy przebiegu dróg, w tym także dróg pielgrzymkowych i turystycznych, sprawy technologiczne, a nawet wizerunki ludzi, których nazwiska stały się symbolami rozwoju dróg. Poszczególne działy ekspozycji uzupełniają widokówki, a także materiały, dokumenty i publikacje, dotyczące dróg, ulic oraz szkolnictwa technicznego z lat 1817-1846 w Rzeczpospolitej Krakowskiej. Wystawę zorganizowano w ramach jubileuszu 200 rocznicy utworzenia Rzeczpospolitej Krakowskiej, istniejącej 31 lat, w latach od 1815 do 1846 roku.

Organizatorzy zwrócili uwagę na unikatowy w kolekcjonerstwie temat „drogi” , który łączy się z działalnością Senatu Wolnego Miasta Krakowa w zakresie tworzenia podstaw nowoczesnej gospodarki na drogach w Polsce. Na uwagę zwraca forma i sposób prezentacji materiału kolekcjonerskiego, do którego zaliczają się znaczki pocztowe, widokówki i dokumenty lub ich kopie, a także bogactwo treści tego materiału. Na ekspozycji wykorzystano materiały ze zbiorów Muzeum Inżynierii Miejskiej i Jerzego Dudy.

Wystawę można zwiedzać od dnia 10 kwietnia do 3 maja 2015 roku, w godzinach 10.00 do 16.00.

VIA VITA, drogi na znaczkach pocztowych i widokówkach

VIA VITA, drogi na znaczkach pocztowych i widokówkach

VIA VITA, drogi na znaczkach pocztowych i widokówkach

VIA VITA, drogi na znaczkach pocztowych i widokówkach

VIA VITA, drogi na znaczkach pocztowych i widokówkach

VIA VITA, drogi na znaczkach pocztowych i widokówkach

Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013