es it fr de en pl

DZBANY Z GABUŁTOWA

Muzeum Archeologiczne w Krakowie zaprasza na wystawę czasową z serii ZABYTEK MIESIĄCA: DZBANY Z GABUŁTOWA
W 1998 r. prowadzone były badania wykopaliskowe na kurhanie w Gabułtowie, koło Kazimierzy Wielkiej. Kopiec był całkowicie rozorany i prawie niewidoczny na powierzchni. Okazało się, że ziemia kryła dwa oddzielne cmentarzyska. Pierwsze założono w okresie 3000-2500 p.n.e. Szkieletowe groby zostały przykryte niewielkim nasypem.

Tysiąc lat później, w tym samym miejscu, powstały cztery nowe groby, które zostały przykryte kolejnym kopcem. Tym razem był on większy. Na podstawie analogii można szacować jego wysokość na 4-5 m. Groby były zlokalizowane w zachodniej, południowej i wschodniej części obiektu. W jednym z grobów natrafiono na nietypowe znalezisko – kilka oryginalnie zdobionych, glinianych dzbanów sprzed 3500 lat.

Więcej informacji na stronie: www.ma.krakow.pl (informacja tylko w języku polskim)
Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013