es it fr de en pl

Tydzień Seniora 2014

W ostatnim tygodniu listopada MOCAK zaprasza na nieodpłatne warsztaty i oprowadzania dla seniorów. Akcja kierowana jest do organizacji i instytucji skupiających seniorów lub działających na ich rzecz.
Szczegóły spotkań i terminy będą ustalane indywidualnie z każdą grupą po zapoznaniu się z jej sugestiami i potrzebami.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: jarzynska@mocak.pl lub telefonicznie: 12 263 40 29.
Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013