es it fr de en pl

Zakończenie projektu "Nowe Sukiennice"

Zakończył się projekt Nowe Sukiennice, czyli gruntowny remont i modernizacja w Oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie - Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, pierwszym polskim Muzeum nazwanym „narodowym". 3 września otwieramy Galerię dla publiczności.

Zakończenie projektu uznaliśmy za dobrą okazję do uroczystego podpisania aktu symbolicznego Odnowienia Muzeum Narodowego w Krakowie po 130 latach nieprzerwanej działalności. Na naszych oczach powstaje elegancki salon sztuki, gdzie nowoczesność będzie współżyła z tradycją - mówi dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Zofia Gołubiew.

Powstanie Galerii w Sukiennicach miało wymiar patriotyczny. 3 października 1879 roku w nowo odrestaurowanych reprezentacyjnych salach Sukiennic hucznie obchodzono jubileusz pięćdziesięciolecia pracy twórczej Józefa Ignacego Kraszewskiego. Dwa dni później Henryk Siemiradzki postanowił podarować miastu swój obraz Pochodnie Nerona, z przeznaczeniem do przyszłej kolekcji Muzeum Narodowego. Podobny gest uczynili również inni artyści uczestniczący w jubileuszu. Uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 7 października utworzono Muzeum Narodowe w Sukiennicach jako własność Gminy Miasta Krakowa „na pożytek całego narodu".

Wszystkie informacje dotyczące muzeum w Sukiennicach znajdą Państwo na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Krakowie: www.muzeum.krakow.pl

Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013