es it fr de en pl

konkurs: „Historia jednego zabytku”

Zabytki posiadają swoje historie tak jak ludzie życiorysy. Niektóre z nich są intrygujące, inne zaskakujące, bywają też komiczne lub tragiczne, czasem zawierają wątki kryminalne. Historie jednych obiektów zachowały się w pamięci, ale niestety są i takie, których historia zginęła w mroku dziejów.
Fakt ten zainspirował Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka do zorganizowania zupełnie innego konkursu – tym razem to młodzież będzie kreować historię zabytku wykorzystując do tego celu fakty historyczne. Praca powinna uwzględniać także współczesne znaczenie zabytku oraz słowa „klucze”, które są dostępne wraz ze zdjęciami zabytków na stronie internetowej www.muzeum.wieliczka.pl.

Opis zabytku może przyjąć formę opowiadania, eseju lub listu. Konkurs będzie służył także rozwijaniu zainteresowań młodego pokolenia rodzimym dziedzictwem kulturowym, zachęceniu do zdobywania wiedzy poprzez odkrywanie zabytków w wyjątkowej przestrzeni Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, obejmującej już dwa obiekty wpisane na Listę Dziedzictwa UNESCO – Zamek Żupny (od 2013 r. ) i ekspozycję w kopalni soli (od 1978 r.).

Prace oceniane będą za pomysłowość, oryginalność, ważne jest także umiejętne wykorzystanie faktów historycznych oraz zastosowanie - minimum pięciu - słów „kluczy”. Dla najlepszych prac przewidziano nagrody, dodatkową formą docenienia będzie publikacja prac na stronie internetowej Muzeum.

Termin nadsyłania prac: do 25 kwietnia Ogłoszenie wyników: 10 czerwca 2014 r.

Szczegółowa informacja, formularz zgłoszeniowy, regulamin, fotografie, słowa klucze i warunki przesłania pracy na www.muzeum.wieliczka.pl w zakładce edukacja.

Konkurs organizowany jest we współpracy z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie.

Informacja: Dział Edukacji, Tel. 12 289 16 33, edukacja@muzeum.wieliczka.pl

Róg Bractwa Kopaczy, 1534 r., wł. Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

Róg Bractwa Kopaczy, 1534 r., wł. Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013