es it fr de en pl

ŚREDNIOWIECZNA APLIKACJA „HERALDYCZNA” Z JASKINI CIEMNEJ W OJCOWIE

Muzeum Archeologiczne w Krakowie zaprasza na wystawę czasową z serii Zabytek miesiąca: ŚREDNIOWIECZNA APLIKACJA „HERALDYCZNA” Z JASKINI CIEMNEJ W OJCOWIE
Jednym z zabytków z okresu średniowiecza odkrytych w Jaskini Ciemnej w Ojcowie (na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej) jest miedziana, powlekana cyną plakietka o kształcie tarczy herbowej (jej krawędź jest nachylona do wewnątrz; posiada dobrze zachowane nity do mocowania). Systematyczne prace wykopaliskowe w komorze głównej jaskini prowadzi od roku 2007 ekspedycja badawcza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Muzeum Archeologicznego w Krakowie.

Prace ukierunkowane na badanie osadnictwa ze starszej epoki kamienia dostarczyły także wielu informacji o wykorzystywaniu jaskini w młodszych okresach prahistorii oraz w dobie średniowiecza.

Więcej informacji na stronie: www.ma.krakow.pl (informacja tylko w języku polskim)
Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013