es it fr de en pl

„Archeologiczne i biologiczne badania grobu zbiorowego kultury amfor kulistych w Koszycach woj. małopolskie”

24 listopada 2013 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Muzeum Archeologicznego, odbędzie się wykład Piotra Włodarczaka, Anity Szczepanek, Marcina Przybyły
Podczas ratowniczych badań archeologicznych prowadzonych w Koszycach, w pow. proszowickim w 2011 roku dokonano niecodziennego odkrycia pochówku zbiorowego 15 osób oraz towarzyszacego im grobu zawierającego ciała 7 świń.

Znalezisko to jest interesujące z kilku względów. Po pierwsze w grobie pochowani zostali przedstawiciele późnoneolitycznej kultury amfor kulistych, której osadnictwo nie było dotychczas dobrze udokumentowane na terenie zachodniej Małopolski. Po drugie grób z Koszyc jest wyjątkowo bogato wyposażony oraz zawiera niespotykanie dużą liczbę zmarłych. Po trzecie, przeprowadzone badania dowiodły, że wszystkie pochowane w nim osoby zmarły gwałtowną śmiercią.

Więcej informacji na stronie: www.ma.krakow.pl (informacja tylko w języku polskim)
Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013