es it fr de en pl

Ogólnopolska konferencja poświęcona problematyce muzealnictwa archeologicznego

W dniu 19 listopada 2013 r. Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Archeologiczne w Krakowie i Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego organizują ogólnopolską konferencję poświęconą problematyce muzealnictwa archeologicznego oraz skansenom i innym formom ekspozycji archeologicznych w terenie. Obrady odbędą się w Sali konferencyjnej Muzeum Archeologicznego w Krakowie w dniu 19 listopada, od godziny 9.00.
Wystąpienia odzwierciedlą zapewne obecny stan refleksji nad rolą muzeów zajmujących się gromadzeniem zabytków związanych z najdawniejszymi dziejami człowieka i nowymi formami prezentacji archeologii.

Więcej informacji na stronie: www.ma.krakow.pl (informacja tylko w języku polskim)
Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013