es it fr de en pl

Palmy i ludzie Asháninka. Badania Joanny Sosnowskiej w Peru (2008–2011)

Wystawa prezentuje wyniki badań terenowych realizowanych pośród Indian Asháninka w latach 2008–2011 przez Joannę Sosnowską, etnobotaniczkę współpracującą z Muzeum Etnograficznym w Krakowie.
Na jakich słowach, czynnościach i gestach oparty może być dialog z przyrodą? W jaki sposób poznać społeczność, która na tym dialogu oparła swoje trwanie? Spojrzenie Joanny Sosnowskiej kieruje uwagę na rolę palm w życiu rdzennych mieszkańców peruwiańskiej Amazonii w dolinie rzeki Tambo oraz na wpływ ludzi na tamtejsze zbiorowiska palm. Wystawa opowiada zarówno o gatunkowej różnorodności palm rosnących w tym rejonie, jak i sposobach ich wykorzystania przez Indian. O wrastaniu ludzi w otoczenie, o udomawianiu krajobrazu. To z jednej strony rzeczowa analiza zebranego materiału badawczego, z drugiej, otwarta przestrzeń spotkania z Indianami Asháninka. Dzięki takiemu podejściu relacja badaczki jest czymś więcej niż tylko raportem z wyprawy – połączenie jej perspektywy z wizją świata ludzi ze społeczności Asháninka tworzy interesujący etnobotaniczny opis kultury Indian, którzy sadzą, pielęgnują i przetwarzają palmy. Czynności te odzwierciedlają się w opowieściach przekazywanych między pokoleniami. Na wystawie prezentowane są obiekty ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie, pozyskane dzięki współpracy z Joanną Sosnowską, oraz obiekty z Instytutu Botaniki PAN w Krakowie.

Zbiory pozyskane dla Muzeum przez badaczkę poszerzają naszą wiedzę na temat kultury Indian Asháninka – rozbudują kolekcję związaną z tą grupą etniczną oraz uzupełniają zbiory pochodzące od Indian Amazonii.

Badania Joanny Sosnowskiej finansowane były przez MNiSW (grant nr N305 022036) oraz NCN (grant nr N305 296240).

Dom Esterki, ul. Krakowska 46

Kiedy: 9 sierpnia 2013 r. – 26 stycznia 2014 r.

Wernisaż: czwartek, 8 sierpnia, godz. 18.00 Kuratorki wystawy: Joanna Sosnowska, Eleonora Tenerowicz, Katarzyna Piszczkiewicz
Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013