es it fr de en pl

Od łodzika do amonita - – życie utrwalone w skałach

Wystawa stanowi kolejną propozycję Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w ramach cyklu „Skarby Ziemi”. Jej celem jest przybliżenie tematyki związanej z gromadą głowonogów kopalnych - morskich organizmów licznie występujących w przeszłości geologicznej. Prezentuje niezwykle atrakcyjne skamieniałe okazy łodzików, amonitów i belemnitów, które mimo upływu wielu milionów lat zachowały szczegóły budowy. Skamieniałości tych organizmów od lat budzą zainteresowanie wielu badaczy i są cennymi okazami kolekcjonerskimi.
Największą prezentowaną grupą skamielin są amonity. Organizmy te należały do najliczniejszej i najbardziej zróżnicowanej grupy głowonogów muszlowych. Intryguje duża zmienność ich kształtu, atrakcyjnie prezentujące się okazy o polerowanych powierzchniach, przekroje z bogatą mineralizacją. Niektóre osobniki zostały zestawione z ich odciskami w skale. Ciekawostką są kredowe amonity o budowie muszli odbiegającej od form pospolicie spotykanych np. zwinięte w różnych płaszczyznach lub wyprostowane. Zadziwia skala rozmiarów zgromadzonych okazów: od kilku cm do ok. 60 cm.

Amonity należą do grupy organizmów wymarłych, co w zestawieniu z ich oryginalnym wyglądem i zagadkowymi przeobrażeniami w toku ewolucji, stanowi impuls do zainteresowania się tą problematyką. Funkcje życiowe wymarłych amonitów interpretowane są obecnie przez analogie do zachowań łodzików, potocznie nazywanych „żywymi skamieniałościami”. Organizmy te mimo iż pojawiły się przed amonitami, zdołały przetrwać do dnia dzisiejszego. Odmienny typ skamieniałości stanowią belemnity. Te wymarłe organizmy charakteryzowały się szkieletem wewnętrznym, którego najbardziej charakterystyczna część tj. rostrum, o kształcie wrzecionowatym będzie prezentowane na wystawie.

Wystawę można zwiedzać od 8 marca do 19 maja 2013 r. w Zamku Żupnym (Wieliczka, ul. Zamkowa 8).

Prezentowane okazy pochodzą z: Muzeum Geologii Złóż na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Muzeum Geologicznego ING PAN w Krakowie, Muzeum Geologicznego ING UJ w Krakowie Muzeum Przyrodniczego Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt w Krakowie Oraz od osób prywatnych: Andrzej Bezkorowajny – Brzesko Witold Bogacz – Kłaj Agata, Anna i Tadeusz Jurkowscy – Kraków Marian Łowczowski – Kraków „Muzeum Geologiczne” Sebastian Rogula w Klimontowie.

Szczegóły: www.muzeum.wieliczka.pl

Patronat medialny: Radio Kraków, TVP Kraków, TTG Central Europe, Przegląd Geologiczny, Stowarzyszenie Mediów Polskich

Amonity z rodzaju Perisphinctes, fot. L. Kostuś
Amonity z rodzaju Perisphinctes, fot. L. Kostuś
Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013