es it fr de en pl

„Teki Profesora”: wystawa

Wystawa „Teki Profesora. Materiały z badań terenowych prowadzonych w latach 1946-1997 pod kierunkiem prof. Romana Reinfussa” prezentuje wybór materiałów archiwalnych, powstałych dzięki działaniom prowadzonej przez Profesora Pracowni Dokumentacji Sztuki Ludowej Instytutu Sztuki PAN.
Zorganizowanie i prowadzenie Pracowni powierzono Romanowi Reinfussowi. Jego osobowość, pasja i sposób patrzenia na świat doprowadziły do powstania programu systematycznego i intensywnego gromadzenia materiałów, dotyczących wszystkich przejawów ludowej plastyki, wraz z jej przemianami i nowymi zjawiskami. Eksploracją postanowiono objąć cały kraj, uwzględniając tereny najmniej znane i najszybciej podlegające urbanizacji.

Główną metodę pracy stanowiły niedoceniane wcześniej badania terenowe. Prowadziły je zespoły tworzone przez etnografów, historyków, historyków sztuki, socjologów, rysowników i fotografów. Kredki, ołówek, pióro, maszyna do pisania, aparat fotograficzny, to narzędzia, jakimi posługiwali się badacze, gromadząc ogromny materiał o nieocenionej dziś wartości poznawczej. 823 teki z rysunkami i tekstami, 70234 fotografie, do tego 2012 próbek tkanin, 8000 kart twórców, 430 map i setki innych zgromadzonych materiałów archiwalnych – na wystawie prezentujemy niewielki wycinek tego, co kryją archiwalne teki, wypełniane przez pół wieku ważną i użyteczną dla współczesnego świata etnograficzną wiedzą.

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie Ratusz, Plac Wolnica 1
10 listopada 2012 r. – 14 kwietnia 2013 r.

Wstęp w cenie biletu na wystawę stałą.
Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013