es it fr de en pl

Konferencja Czas Muzeów - Spotkaj Żywą Historię

Kulminacją projektu będzie trzydniowa (16 - 18 IX 2010 r.) międzynarodowa konferencja zatytułowana „Czas muzeów - spotkaj żywą historię", w której weźmie udział około 350 uczestników działających na rynku usług turystycznych i kształtujących trendy w światowej turystyce, reprezentantów muzeów, wielkich europejskich miast, planistów spotkań, przewodników i dziennikarzy.

Jej uczestnicy, obok prezentacji potencjału turystycznego Małopolski i Krakowa, zapoznają się z ofertą krakowskich muzeów, także z ich produktami oraz sposobami ich promowania za granicą. Omówiony zostanie udział sektora publicznego w turystycznej promocji muzeów oraz modelowa oferta muzealna dla klienta biznesowego. Prelegentami będą m.in. przedstawiciele The World Tourism Organization i European Cities Marketing. Konferencja będzie również okazją do skonfrontowania zaprezentowanej oferty muzealnej z rzeczywistością podczas tematycznego zwiedzania krakowskich muzeów, zgodnie z wcześniej proponowanymi szlakami. Odbędą się także obrady panelowe z udziałem touroperatorów, planistów, muzealników i Profesjonalnych Organizatorów Kongresów, poświęcone sposobom prezentowania i promocji zbiorów muzealnych na przykładzie Krakowa oraz miast uczestniczących w konferencji. Zostanie także zaprezentowana oferta muzeów w zakresie turystyki biznesowej. W czasie warsztatów będzie możliwe nawiązanie bezpośrednich kontaktów pomiędzy uczestnikami spotkań. Wielką atrakcją będzie zapoznanie się z najnowszym krakowskim szlakiem turystycznym pod płytą Rynku Głównego - jedno z największych podziemnych muzeum w Europie (6 tys. m2 powierzchni) z supernowoczesną multimedialną ekspozycją prezentującą średniowieczny Kraków, jego stare domy, kramy, wodociągi, a nawet groby.

Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013