es it fr de en pl

Dziwne igrzysko losu i przeznaczenia. Żwyot Hugona Kołłątaja w odsłonach kilku w 200. rocznicę śmierci pokazany

Nowa wystawa czasowa w Muzeum UJ
Wystawa urządzona została w Collegium Maius, zarówno na parterze (w salach wystaw czasowych), jak i w podziemiach (w Cellarium Colegii Maioris). W salach parterowych, starano się pokazać stan Uniwersytetu Jagiellońskiego przed reformą, samą reformę kołłątajowską oraz jej skutki. Obejrzeć tu można m.in. rękopisy Hugona Kołłątaja i inne manuskrypty, dokumenty z epoki, portrety ówczesnych profesorów Uniwersytetu Krakowskiego, pamiątki związane z Osobą samego Kołłątaja oraz zakupione dla Kolegium Fizycznego Szkoły Głównej Koronnej i Obserwatorium Astronomicznego cenne, unikatowe, osiemnastowieczne instrumenty naukowe.

W Cellarium Colegii Maioris, gdzie również można napić się np. kawy, zgodnie z podtytułem wystawy znajduje się druga część ekspozycji. Przedstawiono tam różnorodną działalność naszego bohatera, szczególnie jego zaangażowanie w życie polityczne ówczesnej Polski oraz skutki podejmowanych przez niego decyzji.

Wystawę można oglądać codziennie (z wyjątkiem środy) w Muzeum UJ do 21 września 2012 roku w godzinach 11.00 – 15.00, wstęp wolny.
Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013