es it fr de en pl

SKARB Z PAWŁOWIC

W czerwcu 2012 r. „Zabytkiem miesiąca” w Muzeum Archeologicznym w Krakowie jest: SKARB Z PAWŁOWIC (OKOLICE PIŃCZOWA NA KIELECCZYŹNIE)
Skarb z Pawłowic należy do odkryć archeologicznych o wyjątkowym znaczeniu. Został znaleziony w 1997 roku podczas badań ratowniczych we wsi Pawłowice, na prawym brzegu Nidy, na wprost usytuowanego po przeciwnej stronie rzeki Pińczowa. Pochodzi on ze schyłku epoki brązu (ok. 900- 700 lat p.n.e.). Prawdopodobnie można go łączyć z jakimś obrzędem kultowym. Mógł on pełnić rolę ofiary złożonej siłom wyższym – nadprzyrodzonym, w celu ich przebłagania lub uzyskania z ich strony wsparcia i przychylności w życiu doczesnym. W jakimś sensie potwierdza to zestaw i sposób zdeponowania cennych przedmiotów, z których niemal wszystkie należą do kategorii ozdób „odświętnego” stroju.

Wiecej informacji na stronie: www.ma.krakow.pl - Informacja tylko w języku polskim.
Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013