es it fr de en pl

Cenny dar dla wielickiego Muzeum

Zbiory Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka wzbogaciły się o cenną kolekcję obrazów wartą ok. 350 tys. zł, którą podarował znany Wieliczanin, dr Stanisław Sęk. Wśród 26 przekazanych obrazów znalazły się m. in. dzieła takich artystów malarzy jak: Józef Mehoffer, Leon Wyczółkowski, Bronisława Rychter-Janowska, Zygmunt Waliszewski, A. Wierusz-Kowalski i Wojciech Kossak.
Warto zaznaczyć, iż podarowane obrazy stanowią trzon zbiorów dra Stanisława Sęka gromadzonych z pasją przez wiele lat. Mają zróżnicowany charakter co jest ich atutem ponieważ pozwala prześledzić style, tendencje i zachodzące zmiany w malarstwie od pocz. XIX w. do poł. XX w. Pokazują one tematy najczęściej realizowane przez malarzy - pejzaże, sceny rodzajowe i martwe natury. Najstarsze dzieło, datowane na przełom XVIII i XIX w., przedstawia scenę religijną Adoracji Dzieciątka. Cenny dar jest prezentowany na wystawie „Europejskie malarstwo XIX-XX wieku” otwartej 25 maja 2012 r. w Sali Gotyckiej w Zamku Żupnym w Wieliczce, która jako najpiękniejsza stanowi dla niego właściwą oprawę.

Dyrektor Muzeum prof. Antoni Jodłowski podkreślił, że wielkość przekazanego daru i jego wartość jest poważną pozycją w muzealnictwie polskim. Zwrócił też uwagę, że obrazy nie mają związku z tematyką solną, ale wolą darczyńcy jest by pozostały w Wieliczce. Dar wzbogaci posiadaną kolekcję sztuki Muzeum, w której znajdują się już dwa obrazy o tematyce historycznej podarowane przez dra Stanisława Sęka w 2002 r. Dodał też, że Muzeum wielickie organizuje dużo wystaw czasowych, pozyskane dzieła będą więc ich ozdobą. Wydarzenie było dużym wzruszeniem dla darczyńcy dr S. Sęka, który powiedział, że przekazana kolekcja zrodziła się z miłości do sztuki, jednej z trzech obok miłości do medycyny i sportu, które odegrały w jego życiu dużą rolę. Mocno podkreślił, że jest zbudowany zmianami i ciągłymi modernizacjami Muzeum, staraniami dyrekcji i muzealników by zachęcić do jego zwiedzania. Jego dar będzie cegiełką do zbiorów muzealnych i jest zaszczycony jego przyjęciem.

Wystawę prezentującą cenny dar można zwiedzać w Zamku Żupnym codziennie z wyjątkiem poniedziałków, w godz. 9.00 – 16.30.

Zapraszamy Dr Stanisław Sęk znany lekarz, specjalista chorób płuc, mieszka i działa w Wieliczce od 1964 r. Był dyrektorem Szpitala im. Jana Pawła II. Doktor S. Sęk jest autorem ponad 60. prac naukowych z dziedziny medycyny. Pełnił wysokie funkcje w regionalnych i polskich towarzystwach naukowych, działa również w społecznych towarzystwach przeciwtytoniowych i przeciwgruźliczych. Zbieraniem dzieł sztuki zajmuje się od lat 60-tych XX w.

Patronat medialny: Dziennik Polski, Radio Kraków , TVP Kraków

Martwa natura z jabłkami i wazą - Zygmunt Waliszewski, fot. A. Grzybowski, L. Kostuś - Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013