es it fr de en pl

Wystawa czasowa "Porta Fidei"

Nowa wystawa czasowa prezentująca słynne Drzwi płockie.
Wystawa prezentuje cykl fotogramów prof. Ryszarda Knapińskiego przedstawiających słynne Drzwi płockie. Historia Drzwi sięga połowy XII wieku, kiedy biskup Aleksander z Malonne zamówił je do płockiej katedry, skąd zostały zrabowane pod koniec XIII w. i zawieszone w cerkwi prawosławnej w Nowogrodzie Wielkim na Rusi na początku XV w. We wstępie katalogu czytamy: „(...) konstrukcja Drzwi składa się z rozmaitej wielkości 46 kwater, przybitych do drewnianego podłoża i ujętych w wypukłe listwy bordiury o motywach zróżnicowanej wici roślinnej. Większość scen jest opatrzona inskrypcjami łacińskimi, a niektóre ponadto ruskimi, datowanymi na wiek XV. Ponieważ kwatery odlano oddzielnie i przybito na drewniany korpus, były one wielokrotnie demontowane, a nawet zakopywane w ziemi i na nowo montowane, co zakłóciło pierwotny ich układ. Oryginał, zachowany do dziś w Nowogrodzie wskazuje wiele miejsc po niestarannie przeprowadzonych naprawach ubytków i pęknięć, związanych z przeróbkami, które zaburzyły pierwotny układ kwater. Widoczne jest flekowanie i przycinanie listew bordiury, aby wtórnie wpasować reliefy, nawet przy zastosowaniu współczesnych wkrętów, zupełnie niepasujących do zabytku. W lutym 1982 r. uroczyście poświęcono kopię Drzwi Płockich, wykonaną w latach 1971-1981 przez Pracownie Konserwacji Zabytków ze Szczecina i Warszawy. Choć kopia ta uchodzi za wierną, to jednak w wielu szczegółach różni się od oryginału, ponieważ cyzelerzy pozacierali lub zmienili pewne detale „polepszając” swoje dzieło w stosunku do oryginału. Obecny układ kwater przedstawia rozmaite sceny ze Starego i Nowego Testamentu, postacie historyczne, liczne alegoryczne personifikacje i animizacje, które nie są ze sobą logicznie powiązane. Widać, że ci, którzy montowali kwatery nie znali klucza do ich wzajemnego przyporządkowania. Odtworzenie podstaw pierwotnego programu ikonograficznego stało się przedmiotem studiów, które doprowadziły do ustalenia, że kwatery nie ilustrują Żywota Jezusa, lecz dwanaście dogmatów wiary chrześcijańskiej, określane rozmaicie, jako np. Skład Apostolski, Apostolskie Wyznanie Wiary (...)”. Wystawie towarzyszy pokaz filmu, a także pięknie wydany katalog do zakupienia sklepiku muzealnym. Można ją oglądać do 13 listopada br., codziennie od 9 do zmroku.

Wstęp wolny
Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013