es it fr de en pl

„Najstarsze narzędzia krzemienne”

Muzeum Archeologiczne w Krakowie zaprasza na wystawę czasową pt. „Najstarsze narzędzia krzemienne”. Wystawa czynna od 17 października 2011 do 31 grudnia 2011 r.
Wyroby krzemienne i kamienne są często jedynymi pozostałościami po najstarszych grupach ludzkich. Zmiany w sposobie produkcji (technika) i w formach gotowych wyrobów (typologia) były przedmiotem zainteresowania archeologów od początku istnienia archeologii jako nauki. Szczegółowa analiza tych zabytków, obejmująca badania technologii, funkcji, ich przestrzennego rozmieszczenia w obrębie stanowiska, pozostaje do dziś często jednym z głównych źródeł do badań nad paleolitem i mezolitem. Na wystawie przedstawiamy niewielki wybór narzędzi krzemiennych, wytworzonych w starszej i środkowej epoce kamienia, znajdujących się w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Większość zabytków została znaleziona w Małopolsce, ale zaprezentowane będą także narzędzia odkryte we Francji, Belgii, południowej Afryce oraz z obszaru Libii.

Dowiedz się więcej na http://www.ma.krakow.pl (tekst tylko w języku polskim)
Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013