es it fr de en pl

ARCHEOLOGICZNA AUTOSTRADA

Od 12 maja 2011 r. Muzeum Archeologiczne w Krakowie zaprasza na wystawę czasową pt. „Archeologiczna autostrada - wykopaliska przy wielkich inwestycjach drogowych pod Krakowem".
Prezentowana Państwu wystawa opowiada o jednym z największych w historii polskiej archeologii przedsięwzięć badawczych, tj. o wykopaliskach, wyprzedzających budowę autostrad i realizację innych wielkich inwestycji drogowych w Polsce. Przybliżamy w niej jeden z odcinków autostrady A-4, łączącej Kraków z Tarnowem, przebiegający przez obszary zaliczane do najintensywniej zasiedlonych terenów pradziejowej Europy. W latach 1997-2010, w bezpośredniej okolicy Krakowa prowadzone były zakrojone na wielką skalę badania archeologiczne. Przebadano tu ponad 120 stanowisk ze śladami pradziejowego i nowożytnego osadnictwa. Najstarsze liczą blisko 15 tys. lat, a najmłodsze pochodzą z XIX w.

Dowiedz się więcej na: www.ma.krakow.pl (Tekst tylko w języku polskim).
Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013